השכר עלה
השכר עלה פלאש 90

ועדת המכרזים הבין-משרדית למשרדי האוצר והחינוך, בראשותו של רו"ח יהלי רוטנברג, סגן בכיר לחשבת הכללית, הכריזה היום על זכיית בנק מסד במכרז למתן הלוואות מוטבות לעובדי הוראה המועסקים על ידי משרד החינוך.

בנוסף, הבנק יעמיד מענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת הוראה. הבנק יחל לספק את שירותי ההלוואות בתאריך 1.7.2014 למשך 5 שנים לפחות.

בנק מסד התחייב במסגרת הצעתו לבצע את ההלוואות ללא עמלה מצד המדינה. הבנק גם יפקיד 618 מיליון ₪ בקרן מיוחדת עבור הלוואות לעובדי ההוראה (גידול של כ- 72% לעומת הקרן המיוחדת במכרז הקודם – 360 מיליון ₪).

המכרז יאפשר ל- 150,000 עובדי הוראה (לרבות גמלאים), ליהנות מהלוואות מוטבות. הלוואות אלה ישמשו למספר מטרות: לכל מטרה, רכישת דירה, נישואין, אירועים לילדי העובד, עזרה לילדי העובד ברכישת דירה ועוד.

סכומי ההלוואות ינועו מ- 4,500 ₪ ועד ל- 25,000 ₪. ההלוואות יינתנו בפריסת תשלומים של עד 5 שנים.

המענקים המותנים לכ- 50,000 הסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, יינתנו במטרה לעודד השתלבות במקצוע ההוראה ומיועדים למימון שכר לימוד. במידה וסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה וישתלב כמורה המועסק על ידי משרד החינוך, יהפוך המענק המותנה למענק מלא. סכומי המענקים המותנים מגיעים במקרים מסוימים עד לכדי מימון מלוא שכר הלימוד.