בתי משפט
בתי משפט Thinkstock

בית המשפט המחוזי בירושלים פסל בסוף השבוע את ההכרזה על חברת "גל אורן" כעל הזוכה במכרז למתן שירותי הכנה, ניהול ופיקוח למשרד לשירותי דת לקראת שנת השמיטה.

לפסק הדין לחץ כאן 

נגד זכיית חברת גל אורן עתרה אחת החברות שלא זכו, אומן שרותי יהדות, ובית המשפט קבע כי טענותיה מבוססות וכי דרך הניקוד שניתנה לחברות השונות שניגשו למכרז שגויה.

"מדובר בשאלה בעלת אופי אובייקטיבי הנוגעת לסבירות הפרשנות שנתנו חברי הוועדה לאמור במסמכי המכרז, וכאמור, הפרשנות שניתנה על ידי הועדה אינה מתיישבת עם לשון מסמכי המכרז והתנאים הקבועים בו, ויש בה כדי לפגוע בצורה ברורה בשוויון שבין המציעים", ציין השופט דוד מינץ.

השופט קבע, כי "על אף שככלל על מציע במכרז לכלכל דרכיו בכל הנוגע לדרך הצגת הצעתו, לא ניתן לדחות את טענת העותרת כי לא חשה צורך למנות פרויקטים פרסומיים, שיווקיים וכיוצ"ב במסגרת הצעתה מאחר וכפי שעלה ממסמכי המכרז, לא הייתה לכך כל רלוונטיות לשירותים שנדרשו במסגרת המכרז".

לאור זאת קבע כאמור השופט כי ועדת המכרזים תנקד מחדש את ההצעות במכרז וכי המשרד ישלם לחברת אומן שירותי יהדות 20 אלף שקלים הוצאות משפט.