"חמדת הדרום" - גם תואר שני בחינוך מדעי

"חמדת הדרום" קיבלה את אישור המל"ג לתכנית לתואר שני בחינוך מדעי. מטרת התכנית לטפח אנשי חינוך העוסקים בהוראת המדעים והמתמטיקה.

ניר קרן , כ"ד באדר ב תשע"ד

המכללה האקדמית הדתית לחינוך "חמדת הדרום" שבשדות נגב, קיבלה בימים האחרונים את ההסמכה של המועצה להשכלה גבוהה לתכנית לתואר שני בחינוך מדעי.

מטרת התכנית לטפח אנשי חינוך העוסקים בהוראת המדעים והמתמטיקה. הדגשים בתכנית מתמקדים בהבנה מעמיקה של קשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה, וההשלכות מקשרים אלה לתחום ההוראה. התכנית מתמקדת בפיתוח סוגי חשיבה שונים, בייחוד היבט החשיבה הביקורתית, החשיבה היצירתית והחשיבה המערכתית, ובחיזוק אסטרטגיות פדגוגיות לעידוד למידת המדעים והמתמטיקה תוך העמקת הגישה האינטגרטיבית והרב תחומית בהוראה.

התכנית בחינוך מדעי מצטרפת לתכנית ביהדות- תכנית לימודים מרתקת המעמיקה במורשת של עם ישראל בהיבט רב תחומי ונוגעת בעולם ההלכה והמנהג, במרחבי השירה והפיוט, הלשון העברית והספרות היפה, האומנות, ספרות המחשבה ועוד. זאת בנוסף למסלול בהתמחות בניהול וארגון מערכות חינוך- מסלול המקנה מענה אקדמי למנהלי בתי ספר, סגנים ואנשי חינוך באזור הדרום, המתעדים לעסוק בתפקידים ניהוליים. 

נשיא המכללה, פרופ' אבי לוי, אמר כי "קבלת האישור לתואר שני בחינוך מדעי מהווה נדבך נוסף בהפיכת המכללה למוסד האקדמי החינוכי המוביל באזור הדרום וממשיך למצב אותה בחזית האקדמית של המכללות להוראה בישראל. זו הזדמנות נהדרת לבוגרי ובוגרות המכללה, ולכלל עובדי החינוך בדרום לשוב הביתה או להצטרף למשפחה לצורך התחזקות והתפתחות אקדמית ומקצועית נוספת. עוד מציין לוי כי: "ההסמכה ניתנה עוד בעיצומו של מחזור הלימודים הראשון בחינוך מדעי. הדבר מעיד על ההערכה האקדמית הרבה שלה זוכה המוסד מצד הוועדה הבודקת והמלווה של התכנית. תכנית רביעית ללימודי תואר שני בשלוש שנים מעידה על ההערכה האקדמית הרבה שלה זוכה המוסד מצד המל"ג, וזו תעודת כבוד לסגל ולכל העוסקים במלאכה".  

כ-1800 סטודנטים לומדים כיום במכללת חמדת הדרום האקדמית הדתית לחינוך בשדות נגב, כשמתוכם לומדים במסלולי הבסיס לתואר ראשון ושני מעל ל- 600 סטודנטים והשאר לומדים ביחידה להתפתחות מקצועית.