קרן קיימת לישראל קק"ל
קרן קיימת לישראל קק"ל צילום: פלאש 90

ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום (ראשון) ברוב של חמישה שרים נגד ארבעה את הצעת החוק להחיל את חוק מבקר המדינה על קק"ל.

השרים שתמכו הם: ציפי לבני, יאיר לפיד, יעקב פרי ויעל גרמן. התנגדו להצעה: גדעון סער, יצחק אהרונוביץ, אורי אריאל, אורי אורבך, יאיר שמיר וסופה לנדבר.

בעקבות ההחלטה אמרה לבני כי משרד המשפטים יפעיל בימים הקרובים את סמכותו באמצעות רשם החברות ויהפוך את קק"ל לחברה לתועלת הציבור ובכך להחיל עליהם חובות דיווח לציבור, ביקורת נרחבת ושקיפות.

הפיכת קק"ל לחל"צ (חברה לתועלת הציבור) תטיל עליה שלל חובות דיווח ופיקוח שנתיים, בין היתר:

א. הגשת דוחות כספיים שנתיים לרשם ההקדשות שיהיו חשופים לעין הציבור באינטרנט באתר הגיידסטאר. הדיווח דומה לחובות הדיווח של עמותה הכפופה לחוק העמותות.

ב. לרשם ההקדשות יש סמכות למנות חוקר במקרה בו יניח שקק״ל כחל"צ אינה מקיימת את הוראות החוק או את הוראות תקנונה

ג. קק״ל כחל"צ תהיה מחויבת במינוי חברי ועדת ביקורת שאינם מקרב הדירקטוריון

ד. קק״ל כחל"צ תהיה מחויבת בהסדר מיוחד לאישור עסקאות עם בעלי ענין

ה. תשלום גמול ישיבות והחזר הוצאות לחברי דירקטוריון ולחברי ועדת ביקורת שמשלמת חל"צ מוגבלים בסכום שנקבע בתקנות.

השרה לבני הודיעה כי בכל מקרה היא תגיש ערר לוועדת השרים לחקיקה שהיא עומדת בראשה, ובתום עבודת הצוות לבחינת הביקורת על קק"ל שהקים ראש הממשלה, ייבחן אם מדובר בצוות שקובר את הביקורת או מקדם אותה, "מי שלא רצה את מבקר המדינה, יקבל את הקרן הקיימת כחברה לתועלת הציבור. הקק"ל מחזיקה ומפעילה סמכויות שהן, במהותן, סמכויות שלטוניות מובהקות – אך היא חפה מכל ביקורת. מדובר במצב אבסורדי במדינה דמוקרטית, המעודד דרך התנהלות בעייתית, בלשון המעטה".

לבני הוסיפה כי היא תגיש ערר על החלטת הוועדה "במטרה לפזר את האפלה בה מתנהלת הקרן, ובמטרה לדאוג לכך שהקרן, המתוקצבת במיליארדי שקלים מתקציב המדינה, תפעל תחת ביקורת ובשקיפות מלאה, כפי שראוי ונכון שיקרה - ועד אז, אפעיל את סמכויותיי כשרת המשפטים כדי לוודא שהקרן תהיה מחוייבת בדיווח, ביקורת ושקיפות".

"שנה וחצי מאז הכניסה לממשלה עברה, ויש כאן קבוצה שתעשה הכל להימנע משקיפות. ברגע שצריך להאיר בפנס את החור השחור הזה אני לא מתכוונת לדחות את הדיון".

השר אריאל אמר, "אני מבין שהייתה התנהלות אצל ראש הממשלה, שמקים צוות לבדיקת ההיתכנות לפי סעיף 64 לחוק מבקר המדינה שמאפשר למדינה להגיע עם גוף לא מבוקר להסדר כיצד להפעיל ביקורת. מכיוון שזה קיים אני מציע לא לדון כרגע על החוק. יכול להיות שהחוק מתייתר".

בסיום ההצבעה אמר השר אריאל, "אני מברך על כך שהצעתי להגיע לביקורת מתוך הבנה והסכמה התקבלה על ידי ראש הממשלה. הצוות שהוקם יגבש מצד אחד שקיפות ראויה ומצד שני לא יפגע במוסדות הלאומיים ופעילותם״