תורחב אוכלוסיית הזכאים לקבלת קרקע ללא תמורה

מועצת מקרקעי ישראל אישרה: כ-117 אלף חוכרים נוספים בבניה צמודת קרקע יקבלו בעלות בחינם.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ד בסיון תשע"ד

תורחב אוכלוסיית הזכאים לקבלת קרקע ללא תמורה-ערוץ 7
להמתין. השר אריאל.
צילום: פלאש 90

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תיקון להחלטה על הרפורמה במקרקעי ישראל במטרה להרחיב את אוכלוסיית הזכאים לקבלת בעלות.

ההחלטה החדשה תאפשר לחוכרי נכסים צמודי קרקע שגודלם עד 540 מ"ר, באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, לקבל את הבעלות ללא תמורה, מלבד במקרים שבהם התשלום עבור הנכס היה לפי בינוי בפועל, או בישובי עולים בהם ניתנה תמורה מופחתת עבור הנכס.

אומדן אובדן ההכנסות השנתי הצפוי בעקבות ההחלטה - 47 מיליון ש"ח.

לנכסים בהם שולמה תמורה לרמ״י רק עבור בינוי בפועל, כגון ישובי עולים, תידרש מהחוכר השלמה ביחס לגודל המגרש. כתנאי לרכישת הזכויות. ההחלטה מאפשרת גם הקניית בעלות בתמורה לנכסי תיירות ומסחר הבנויים עד ק"מ אחד מחוף הים

ההחלטה קובעת כי בהרחבות של ישובים חקלאיים או בישובים קהילתיים בהם האגודה התנגדה להקניית הבעלות תכלול ההטבה רק חידוש החוזה ופטור מתשלומים לרשות מקרקעי ישראל בלבד.

ההחלטה לא תחול על על רוכשי דירות בקיבוצים – בשיוך דירות, אשר לא שילמו את התמורה בגין הנכס, או מי שקיבל קרקע בפטור ולא רשאי להעביר את הזכויות בה לאחר אלא לאחר מילוי תנאים מסוימים הנדרשים בהחלטה.

בנכסים שלא ניתנים זמנית לרישום בטאבו תינתן הודעה על הארכת זכות חכירה ללא תמורה לתקופות נוספות של 98 שנים המתחדשות מעת לעת או עד לרישום זכויות הבעלות.

במקביל לאישור ההחלטה אישרה המועצה להקטין את היקף הפטור שניתן לחוכרים במרכז הארץ, בבניה מהוונת צמודת קרקע , מתשלום דמי היתר על תוספות בנייה, שינויי יעוד ופיצול מגרש, והוא ינתן רק עד לשטח כולל של 160 מ"ר ליחידת מגורים אחת זאת כדי לעודד את החוכרים הזכאים לקבל בעלות בתמורה, לפעול לרכישת הבעלות על הנכס שלהם.

ההחלטה קובעת כי רשות מקרקעי ישראל תגבה דמי היתר, במרכז הארץ ובאזור עדיפות לאומית ב', בשיעור של 31%, בגין יתרת הזכויות שמעבר ל-160 מ"ר (כולל שטחי שירות) ליחידת מגורים אחת.

באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות לא יגבו דמי היתר למעט במקרים בהם שולם על הנכס תשלום ראשוני בגין בנייה בפועל בלבד.

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל אמר כי ''זוהי החלטה נוספת שנועדה לפשט ולייעל את ההתנהלות בשוק הדיור ולסייע במאמץ לפתור את משבר הדיור הפחתת החיכוך עם החוכרים תקדם את הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל'

מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן הסביר כי "ככל שנקטין את מספר החוכרים שעלינו לטפל בהם נוכל להתמקד במשימה העליונה של הגברת השיווקים והגדלת היצע יחידות הדיור במשק".