הרב עמאר: יום תפילה בי"ז בתמוז

הרב עמאר יצא בקריאה מיוחדת לרגל המצב הבטחוני וקרא לעם ישראל להתכנס בבתי הכנסת בי"ז בתמוז, ליום צום ותפילה למען ביטחון עם ישראל.

חיים לב - ערוץ 7 , ט"ו בתמוז תשע"ד

הרב עמאר: יום תפילה בי"ז בתמוז-ערוץ 7
פיוס? הרב עמאר
צילום: פלאש 90

לרגל המצב הביטחוני, יצא הבוקר (ראשון) הראשון לציון הרב שלמה עמאר בקריאה מיוחדת לכל בית ישראל, להפוך את יום צום י"ז בתמוז שחל ביום שלישי הקרוב, ליום של תפילה המונית בבתי הכנסיות, להגיע שעה אחת קודם תפילת מנחה לקריאת תהילים ואמירת סליחות, ובכך להעתיר ולבטל מעלנו את רוע הגזרה ולהשיב את השקט והשלווה ליישובי הארץ.

במכתב מיוחד שפרסם לנוכח המצב, פותח הראש"ל וקורא: "אחינו כל בית ישראל שמעו ותחי נפשכם".

"צום שבעה עשר בתמוז שחל ביום שלישי הבעל"ט, שהוא תענית ציבור על צר ומצוק שניתכו עלינו, והוא ראשון לימי בין המיצרים הקב"ה יהפוך אותם לששון ולשמחה, ולמועדים טובים בב"א. והנה על עתה באתי, שהיא עת צרה ליעקב, ושונאי השם לבשו עזות דטומאה, לשפוך דם ילדים צדיקים ונקיים, ומשלחים פצצות וטילים ושאר כלי משחית על ערי ישראל בלי שום הבחנה, וכל מאודם לשפוך דם, ואנחנו בשם השם א-ל-הינו נזכיר ואליו עיניו נשואות".

בהמשך, פונה הרב עמאר אל כלל ישראל ומבקש: "ואת אחי אנוכי מבקש, להקהל בבתי כנסיות ובתי מדרשות ביום התענית, אנשים נשים וטף ויתקהלו שעה אחת קודם תפילת מנחה, לקריאת תהילים ואמירת סליחות, וא-ל כביר לא ימאס, וישמע צעקתנו ונאקתנו, ויחון ויחוס ויחמול על עם ישראל ועל א"י, ויציל את חיילינו וכל כוחות הביטחון, וישיבם לבתיהם בריאים ושלמים".