'כואבים אך גאים להיות נדבך בגאולת ישראל'

אחיו של אביתר תורג'מן הי"ד שנפל ב'צוק איתן' כותב ברגש על הימים הקשים העוברים עליו ועל משפחתו, ימי אבל וגאווה.

ינון תורג'מן , ט' באב תשע"ד

'כואבים אך גאים להיות נדבך בגאולת ישראל'-ערוץ 7
אביתר תורג'מן הי"ד
באדיבות המשפחה

הדברים נכתבים בימים הגדולים הללו, ימי העוז והגבורה, ימי רוח הנתינה, רוח אהבה ואחווה, ימים של ישראליות.

ימים בהם ניתן לראות בעניים במה שהשכל תמיד האמין, שיש לנו עם מפואר. עם חזק כצוק איתן. עם בעל שורשים, שורשים ששום רוח שבעולם לא תוכל להם, אף לא רוח הפרצים העזתית, האכזרית והרצחנית, שורשים עתיקים היונקים מאבותינו הראשונים, אברהם יצחק ויעקב, שורשים הנותנים את פריים דווקא כאן בארץ אבותינו, ימים בהם מתברר שלכולנו יש עבר, יש היסטוריה, ובימים של קושי ומאבק מתגייס העבר ונותן מכוחו למלחמת ההווה ולבנין העתיד.

בימים של כאב ושבר. כאב השייך למשפחת השכול לבדה, לחלל שנפער בלב ונשמת כל משפחה ומשפחה שאיבדה את אהוב ליבה. חלל שנפער בלב כל בית ישראל.

בימים אלו חש אני שאל לי לתת להם לעבור מבלי להתבונן בהם. להביט, לנסות להגדיר ולשאוף פנימה מהריח הטוב והמיוחד הזה שהתגלה בעם ישראל שלי בשיא תפארו.

עם ישראל של ימי 'צוק איתן'.

ימים בהם דווקא הכאב הנורא מכל, הכאב המפלח את הלב ופוער בו פצע שלעולם ידמם. הוא זה שחשף בנו את הרוח והגבורה שבכל אחד ואחת מאתנו. את האיתנות שיש בנו. לימוד כואב שלומד עם מלוחמיו, מבניו היקרים שמסרו נפשם עלינו במערכה הזאת, הם מלמדים אותנו את סוד הניצחון, החיבור והיצירה שבעוז ובענווה, שבגבורה ובעדינות.

אנחנו כבר לא מתביישים להגיד בקול יש לנו חיים גדולים. יש לנו מטרות ואידאלים גדולים. עם שיש לו בשורה לחיים אוהב הוא את החיים באהבה עזה שלא יודעת גבול ודווקא מכוח אותה אהבה לא יודע הוא פחד, מישר מבטו אל המוות, מקריב חייו על מנת להמשיך את קיומם.

אנחנו, משפחת תורגמן מבית שאן האבלה והכואבת את נפילתו של בנה אביתר משה תורגמן הי"ד שנפל בכ"ד תמוז התשע"ד בחאן יונס, אנחנו עוד משפחה ממשפחת "צוק איתן".

משפחה הכואבת אך גאה להיות נדבך נוסף, ואולי קטן אך עוצמתי מאין כמוהו, באותה שרשרת של גאולת ישראל. שרשת של גבורה וענווה, שרשרת הלוחמים שנתנו הכול מכל כל להמשך קיום חיי עם ישראל בארצו.

אנחנו כואבים ולא מעכלים את גודל השבר, האבל על החוסר והגעגוע שבאין, ובמה שהיה יכול להבנות מאותם גיבורים, אך אנחנו גם מבינים, גאים ובעז"ה עתידים לשמוח על כל הנולד בנו בעת הזאת. על גבורת הלוחמים וניצחונם את המוות. על החיבור והקישור של כל ישראל כבריח התיכון בעת הזאת זה עם זה וסביב מנהיגיו. זכות עבורנו להיות חלק מהמפעל הזה.

בהודאה על הגבורה, העדינות, האחווה והאהבה שבימים אלו, ינון תורגמן, אחיו הבכור האוהב והגאה של אביתר משה תורגמן הי"ד.