כך נתכונן לשמיטה בבית

אפשר כבר "להריח" את השמיטה. באמצעות חוברת חדשה נדע כיצד לנהוג בפירות 'אוצר בית דין' ו-'היתר מכירה' ומה מותר לעשות בגינת הנוי.

ישי קרוב , ה' באלול תשע"ד

כך נתכונן לשמיטה בבית-ערוץ 7
מדריך שמיטה לצרכן
מכון התורה והארץ

מדריך שמיטה לצרכן
מכון התורה והארץ
136 עמ'

בעוד פחות מחודש ניכנס לשנת השמיטה תשע"ה, שנה בה יש קדושה לפירות ולירקות הגדלים בארץ ישראל.

במהלך 100 שנות ההתיישבות החדשה בארץ ישראל דנו רבני הארץ על הפתרונות המאפשרים לחקלאים להמשיך להתפרנס גם בשנת השמיטה בה התורה ציוותה לשבות מעבודה.

דיונים אלו הביאו, בין השאר, למחלוקת הגדולה והמפורסמת בין גדולי הרבנים בנוגע ל'היתר מכירה'.

אך השמיטה לא נוגעת רק לחקלאים העמלים בפרדסים ובשדות, היא נוגעת לכל יהודי ויהודי בביתו - בקניית פירות וירקות, בבישול, באכילה, בקידוש ועוד.

על כל אחד יש חובה לשמור את השמיטה ולהתנהג בפירות ובירקות בקדושת שביעית ולא לזרוק דברים הראויים למאכל, כפי שעושים בשאר השנים לקליפות, שאריות פרי שנאכל וכד'.

בדיוק לצורך זה, הוציא מכון התורה והארץ, הפועל שנים רבות לשילוב ההלכה והחקלאות, חוברת מיוחדת עבור בעלי הבתים. החוברת, על 136 עמודיה מפרטת מהם המלאכות האסורות בשמיטה, באילו אזורים נוהגת השמיטה, מה המינים עליהם חלה קדושת השביעית ועוד.

ההסברים בחוברת נכתבו בשילוב מנצח – הלכות מפורטות, שפה פשוטה וחלוקה לסעיפים קצרים. שילוב זה יוצר חוברת, בה כל אדם יכול ללמוד בקלות ובמהירות את ההלכות הנוגעות לו במהלך השנה השביעית – בגינת הנוי, בעצי הפרי ובמטבח הביתי, וכן לקבל רקע והלכות כלליות על שנת השמיטה בכלל.

לקראת השמיטה חשוב לדעת כיצד לנהוג בפירות שקנה מתוצרת של 'אוצר בית דין', עליהם חלה קדושת שביעית, כיצד לנהוג בפירות מתוצרת 'היתר מכירה', כיצד ניתן לעבד מזון קדוש והאם מותר להכין יין ושמן באופן ביתי מענבים ומזיתים שגדלו בשנת השמיטה.

לחוברת צורפה טבלה בה מופיעים מיני הירקות והפירות, לפי סדר הא'-ב'. על כל ירק נכתב האם יש בו דין 'ספיחין' ובאיזה תאריכים. על כל פרי נכתב מאיזה תאריך ועד מתי חלה קדושת שביעית על פירות אלו.

לקיים את מצוות השמיטה זה כלל לא מסובך ועם חוברת זו השמיטה נגישה לכל אחד ואחד.