police car
police car Reuters

אלמוני פרץ אתמול לישיבה בלייקווד וריסס צלב קרס וסמלי שנאה אחרים.

האירוע החמור אירע בישיבת 'מתיבתא אור חיים מאיר', תלמידי הישיבה שהגיעו בבוקר להיכל הישיבה הזדעזעו לראות את מעשי החילול הנפשעים. מתנדבי 'השומרים' וכוחות משטרה הוזעקו למקום ולקחו ממצאים מהזירה, כדי לנסות ולעלות על עקבות הפושעים.

חוקרי המשטרה נטלו מהמקום את מצלמות האבטחה, ולאחר עיון קצר נמצא תיעוד ובו נראה גבר מקומי גבה קומה כשהוא מבצע את מעשה הוונדליזם ונמלט מהמקום במהירות.

הנהלת הישיבה הביעה תקווה כי המשטרה תצליח לשים את ידה על החשוד, ותנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי שמקרים מעין אלו לא ישובו עוד.