אין תקומה

במפלגת האיחוד הלאומי - תקומה צריכים להתפכח מחלומות השיריונים והריצ'רצ'ים ולגבש דרישות לאיחוד על בסיס פריימריס. דעה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז באלול תשע"ד

אין תקומה           -ערוץ 7
להחליף דיסקט. יו"ר האיחוד הלאומי - תקומה
פלאש 90

1. הפור נפל. אישור חוקת הבית היהודי בנוסח שגובש לאחר תקופת ההסתייגויות פותח תקופה חדשה במפלגה. הפריימריס הפך לעובדה קיימת והאיש החזק הוא נפתלי בנט.

כל מי שעיניו בראשו מבין, כי במצב עניינים שכזה לא תוכל מפלגת הבית היהודי לרוץ במשותף עם מפלגה אחרת, גם אם היא "מפלגה אחות" בדרך של איחוד רשימות ושיריון מקומות.

שקלול של השריון לנשים ומוצנחי היו"ר בבית היהודי, עם הסכם ריצה משותפת, ידחוק את הח"כים המכהנים של המפלגה לספסלים האחוריים, ואלו לא יאפשרו מהלך שכזה.

2. בתקומה חייבים להבין, כי הדרך היחידה האפשרית לאיחוד בין המפלגות, היא מיזוג מוחלט על בסיס החוקה הקיימת, שכמובן איננה קדושה וניתן לבצע בה גם שינויים.

השינויים יכולים להיות בסעיפים שונים אבל העקרונות בכל מקרה ישמרו. פריימריס, מידה משמעותית של חופש פעולה ליו"ר, ואיזון מוגבל על ידי המרכז.

3. בתקומה חייבים להתמקד בשלב זה בהוראות המעבר, בתנאים שבלעדיהם גם מיזוג על בסיס החוקה הקיימת לא יוכל להתבצע.

התמקדות בתנאים הללו, תוך יצירת קמפיין ציבורי משמעותי למהלך, ימצבו את תקומה בעמדה היוזמת במקום בעמדה המגיבה, ויאפשרו לה חופש פעולה מסוים בתוך חדר המשא ומתן.

4. באופן בסיסי תנאי המעבר צריכים להיות שלושה:

א. קיצור תקופת אכשרה למתמודדים - תקומה צריכה להגיש רשימה (שעל אורכה אפשר להתווכח, אני מעריך שהוא צריך לעמוד על כ-30 שמות), של אנשים שיוכלו להתמודד בפריימריס לרשימת המפלגה הממוזגת כאילו כבר מילאו את תנאי תקופת האכשרה. לצורך העניין ניתן יהיה להגדיר אותם כמי שהיו חברי תקומה ב-25 החודשים האחרונים, ומכוח חברותם זו יכולים להתמודד בפריימריס במפלגה הממוזגת גם אם אלו יתקיימו למחרת המיזוג.

ב. פתיחת מפקד לזמן מוגבל - תקומה צריכה לדרוש מפקד פתוח למשך כחודשיים או שלושה, במהלכם תינתן לה ההזדמנות לצרף למפלגה כמצביעים את תומכיה. מדובר בכל אותם אנשים שראו את עצמם במהלך המפקד האחרון כתומכי תקומה שאינם אמורים להתפקד לבית היהודי. מתפקדים אלו יוכלו להשתתף בכל הליך בחירות פנימי במפלגה ללא תקופת אכשרה, אך לא יזכו לקיצור תקופת האכשרה המלאה (25 חודשים) הנדרשת להתמודדות במסגרת המפלגה.

ג. צירוף חברי מרכז - למשך תקופת המעבר, עד לבחירת מרכז חדש, יש צורך לצרף למרכז המפלגה הממוזגת קאדר מסוים של חברי מרכז מטעם תקומה. אפשר להתווכח על המספר הנדרש, אבל בטוח שהוא חייב להיות משמעותי. ללא צירוף שכזה המיזוג לא יהיה מיזוג.

5. על מנת שתקומה תוכל להציב דרישות שכאלו, וצריך להבין שישנה עוד פרשה שלמה של איחוד טכני, מעבר לרמה הפוליטית, של שתי הישויות התאגידיות (עובדים, כספים, נכסים וכדו'), צריכים ראשיה לעבור מהלך מחשבתי ונפשי.

עבור חלק מהם מדובר גם בסוג של משבר אידיאולוגי, מאחר שההתנגדות לפריימריס עבורם איננה עניין טכני בלבד. למרות זאת בתקומה חייבים להבין שפנטזיות על ריצה משותפת עם אלי ישי וחבירה לגורמים כאלו ואחרים עלולות להסתיים במפח נפש ובמכה כואבת לימין הדתי.

חקיקת חוק המשילות החדש גרמה לעלייה ניכרת באחוז החסימה ואיתו בפוטנציאל לאיבוד מנדטים. מי שלא רוצה להיות חתום על אובדן שלושה מנדטים וחצי לגוש הימין חייב להתעשת ובהקדם.