סיום קורס חובלים
סיום קורס חובלים דובר צה"ל

בדרך לתפקיד החובל עוצרים בבה"ד 1: לראשונה גם חניכי קורס החובלים יעברו בבית הספר לקצינים.

החל מהחודש (ספטמבר), יגיעו החובלים לשבוע הכשרה משותף עם צוערי זרוע היבשה, בו ילמדו תכנים מקצועיים ויעברו סימולציית "פקודת מבצע" בהפתעה. מטרת השינוי הינה ליזום היכרות בין קציני היבשה לבין החובלים, היות והם יעבדו וילחמו ביחד בעתיד.

בנוסף לכך, ייערכו שינויים נוספים שיקרבו את המפקדים הימיים של צה"ל לעמיתיהם הירוקים. לצד השבוע המבצעי בבה"ד 1, הם ייפגשו גם לסדרת חינוך משותפת בירושלים. בהתאם לכך, סיום קורס החובלים יותנה בהצלחה בבוחן כשירות יבשתי, לצד בוחן החובל הימי המונהג כיום.

הבוחן היבשתי יכלול ניווט, ירי לאחר מאמץ ומעבר מכשולים - לכאורה כישורים שאינם נחוצים לחובל, אך דרושים להבנת הלוחם היבשתי. "הבוחן צורף לקורס כדי שהקצין הימי יבין את המונחים והחוויה הקרבית של חילות השדה. בצורה זו, ילמד החובל מה חווה קצין היבשה ויידע טוב יותר כיצד לסייע לו", הסביר מפקד בית הספר לחובלים ולקצינים, סא"ל יובל איילון.

"לצד השיקולים האלו, אנחנו מונעים מההכרה בכך שאלו כשירויות שכל לוחם צריך. למעשה, בכך החובל יצטרף למשפחת הלוחמים של צה"ל". 

התוספות לקורס החובלים הן חלק ממאמץ חילי ארוך טווח, שמטרתו להעמיק את שילוב כלי השיט בקרב היבשתי. בשנים האחרונות ההליך תופס תאוצה, וחיל הים הולך ונתפס כחיל מסייע, ופחות כחיל המופעל אך ורק לצורכי קרב ימי מסורתי. למעשה, השינוי בא כחלק משינוי כולל בשדה הלחימה.

כבר לא מדובר על גדוד אחד שמתפרץ אל גדוד אחר בחזית קווית, אלא על לוחמה במסגרות קטנות ועצמאיות שמוקפות בחוליות גרילה מכל הכיוונים. "חשוב לנו להוריד את ההיכרות בין קציני הים והיבשה לרמת הקצין הזוטר - יכול להיות שבמלחמה הבאה ספינה תסייע ישירות למ"פ", גילה סא"ל איילון. "אנחנו מקווים ליצור הבנות מקצועיות הדדיות, שפה משותפת, היכרות בין-אישית ויחסי אמון".