הערב: ש"ס תציין שנה לפטירת הרב עובדיה

במהלך המעמד ישמיעו דברים רבני תנועת ש"ס ויעלו את זכרו של מי שהחזיר את עטרת יהדות ספרד ליושנה.

חיים לב - ערוץ 7 , ד' בתשרי תשע"ה

הערב: ש"ס תציין שנה לפטירת הרב עובדיה-ערוץ 7
ישיבת מועצת גדולי התורה של ש"ס
אהרן והב - חדשות 24

עצרת התעוררות וזכרון לרגל מלאות שנה להסתלקותו של הראשון לציון ומנהיגה המיתולוגי של תנועת ש"ס הרב עובדיה יוסף זצ"ל, תתקיים הערב (א') בהיכל ארנה החדש בירושלים בהשתתפות רבני וחברי הכנסת של תנועת ש"ס.

במהלך המעמד ישמיעו רבני תנועת ש"ס דברים ויעלו את זכרו של מי שעמד לדון ולהורות קרוב לשבעים שנה ברציפות, והחזיר את עטרת יהדות ספרד ליושנה. בסיום המעמד תיערך אמירת סליחות רבתי לרגל עשרת ימי תשובה.

במכתב שנכתב על ידי חברי מועצת חכמי התורה כותבים הרבנים: "מצוה גדולה וחובה קדושה על כל בני התורה, לבא ולהשתתף באשכבתיה דרבי, רבה דעמיה מדברנא דאומתיה, אשר נקבעה על ידינו למוצאי תענית צום גדליה (ה' יהפכהו לטובה ולברכה), בכדי למעט בביטול תורה, בימים הנוראים אשר בין כסה לעשור. ובוודאי שהשתתפות אלפי בני התורה במעמד נורא הוד זה, תגרום לחיזוק גדול לכל המשתתפים בראותם את גודל מעלת כבוד התורה וחכמיה. ויש בזה קידוש ה' גדול".

"ראויה מצוה גדולה זו להגן על כל עם ישראל מן הפורעניות המתרגשות ובאות לעולם, וכמו שכתב הגה"ק מהר"י פינטו זיע"א בספרו לקח טוב (פר' קדושים) דכשהדור עושים הספד גדול לתלמיד חכם, מגן עליהם מן הפורענות. ובוודאי שיש לחוש לדברי הגמ' (שבת קה ע"ב) בדבר החשיבות שיש שלא להתעצל בהספדו של חכם ובפרט כאשר מדובר בגדול הדור", הוסיפו.