Steven Sotloff speaks before his murder by IS
Steven Sotloff speaks before his murder by IS Screenshot

חה"כ איבראהים צרצור, ראש סיעת רע"מ תע"ל משיב לפרופסור מרוואן דווירי שהפנה שאלות בנוגע לעמדת התנועה האסלאמית כלפי חמאס ודאעש.

בתשובתו כותב צרצור, כי בעיניו האחים המוסלמים וחמאס הן תנועות אסלאמיות מתונות,הנתונות לרדיפה במצרים, סוריה ומדינות המפרץ ובמקומות רבים אחרים בעולם.

"חייבים להיזהר מפני נפילה בפח הדמגוגיה שמאמצת הברית הציונית – אמריקנית – ערבית בהתמודדות עם דאעש, ואשר במרכזה מלחמה מלאה נגד המפעל הפוליטי האסלאמי", אמר צרצור.

"זאת (המלחמה נגד המפעל הפוליטי האסלאמי) ללא קשר אם מדובר בגורמים מתונים שוחרי שלום (בהתנהגות שלהם כלפי עמיהם ואומתם ולא עם אויביהם התוקפים אותם)כמו האחים המוסלמים וחמאס ושאר הזרמים האסלאמיים המתונים או קיצונים כמו דאעש,אל-קאעידה והארגונים המאשימים בכפירה מוסלמים שאינם הולכים בדרכם. אנו סבורים כי ארה"ב, בית המלוכה הסעודי, ישראל ובני בריתם באזור ובעולם אכזרים יותר מדאעש".

צרצור תוקף את הפיצול בעולם הערבי והאסלאמי לעשרות מדינות, והוא רואה בכך יישום של "המזימות הקולוניאליסטיות" ו"מזימת סייקס פיקו”.

"אנו תומכים במדינה אחד ומאוחדת בכל העולם הערבי כהכנה לקראת הקמת מדינה אחת מאוחדת בכל העולם האסלאמי, שבו 1.4 מיליארד איש, ואשר שתיקרא ארצות הברית הערביות, וזאת לקראת הקמת ארצות הברית האסלאמיות. אני רוצה מדינה אזרחית שתנהג על פי דרך הנביאים והח'ליפות ההולכת בדרך הישר", אמר צרצור.