אל אקצה, הר הבית, איסלאם,
אל אקצה, הר הבית, איסלאם, פלאש 90

לא רק הרבנים בישראל: מרכז הועידה השנתית של אגודת ישראל בארה"ב התכנס בימים האחרונים בארה"ב ודן בענייני השעה בארץ ובארצות הברית.

רבני התנועה המקומיים התייחסו במסגרת הועידה לשורה של נושאים, ביניהם אף סוגיית העליה להר הבית.

האדמו"ר מנובומינסק, אשר מכהן בתפקיד יו"ר אגודת ישראל באמריקה, תקף בחריפות את העולים להר הבית וטען כי הם מסכנים חיי אדם.

"גם אם הדבר לא היה אסור בתכלית האיסור על ידי כל גדולי הדור", תהה, "וכי יעלה על הדעת לסכן את כל עם ישראל בכדי להתפלל דווקא שם?!".

האדמו"ר הוסיף כי עליה להר הבית עלולה לגרום לשפיכות דמים. "הרי ברור שהתפילות מתקבלות לרחמים ולרצון גם בכותל המערבי, ומה בוער לעלות להר הבית ולגרום לשפיכות דמים".

בהמשך דבריו התייחס לעניינים הנוגעים ליהדות ארצות הברית דוגמת ההתמודדות מול היהדות הרפורמית, חינוך הילדים, ועל הניסיון ליצור מסננים כשרים לאינטרנט שלפי שעה מצוי בקרב רוב בתי היהדות החרדית בארה"ב.