שמיטה יום יום
שמיטה יום יום צילום: מכון התורה והארץ

אנחנו בעיצומה של שנת השמיטה ונראה שהכל פועל כפי התכנון – הן בצד הפרטי והן בצד החקלאי.

כל אדם יכול למצוא סמוך למקום מגוריו את נקודות המכירה של הירקות והפירות לפי סוגי הכשרות השונים אותם הוא דורש – יבול נוכרים, אוצר בית דין והיתר מכירה.

כמו ההכנות לשבת וחגים – העומס הוא לפני כניסתם ואילו לאחר מכן ניתן לנח בשלווה, כך גם שנת השמיטה. ההכנות העיקריות היו בטרם הגיע ראש השנה ואילו בשלב זה אנחנו כבר יכולים לנוח בכל מה שקשור לשנה השביעית.

אם כן, נראה שבשלב זה מה שנשאר זה רק ללמוד את ההלכות ובדיוק בשביל זה הוציאו במכון התורה והארץ את החוברת 'שמיטה יום יום' במתכונת של הלכה יומית.

בכל זוג עמודים מופיעות הלכות המחולקות לפי ימות השבוע במטרה שכל אדם יוכל ללמוד ביתר קלות הלכה אחת ליום. באופן כזה, הלומד מרוויח שני דברים גם יחד – לימוד הלכה יומית וידיעת ההלכות הרלוונטיות לשנה זו.

ההלכות מסודרות על פי תאריכים עד לערב ראש השנה תשע"ו וכל הלכה מבוארת בתמציתיות של מספר שורות בודדות. חוברת זו היא חלק ממערך הספרים והחוברות שהוציאו במכון לקראת שנת השמיטה במטרה להנגיש את ההלכות של השנה השביעית לכל הדורש.