ראשי ישיבות על ספר בראשית

בספר "כי קרוב אליך" מצויים שילובים מפתיעים של גישות שונות בפרשנות תנ"ך מבית מדרשה של ישיבת הר עציון

תגיות: בשבע 621
הרב יואל קטן , י"ב בכסלו תשע"ה

ראשי ישיבות על ספר בראשית-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

כי קרוב אליך.

לשון מקרא ולשון חכמים. ספר בראשית. יעקב מדן. תל אביב, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ד. 438 עמ' (info@ybook.co.il)

מורי הרב מדן שליט"א, מראשי ישיבת הר עציון, ליקט בספר זה מאות ממהלכיו וחידושיו בעומק הפשט ועומק הדרש הקרוב לפשט בפרשות ספר בראשית. בספר זה מצויים שילובים מפתיעים של גישות שונות בפרשנות תנ"ך מבית מדרשה של ישיבת הר עציון, שהרב מדן, תלמיד מובהק לתנ"ך של הרבנים חנן פורת ז"ל ויואל בן נון יבדל"א, הוא אחד ממוביליו.

כך למשל מחדש המחבר, בלי למצוא אף רמז לכך לא בלשון הכתוב ולא באגדות חז"ל, שהסיבה העיקרית שיצחק אהב את עשו (פרשת תולדות) הייתה מפני שעשו וחבורתו סיפקו לו הגנה בשעות הקשות שבהן הייתה משפחתו בודדה בארץ הנגב. העורך המוכשר אביהוד שורץ מביא פירוש זה בהקדמתו לספר כדוגמה לדמיון היוצר החיובי שגם בו נעזר הרב מדן כדי לפרש את הכתובים. אם כי יש מקום לדון, האם אין גבולות לגיטימיים לדמיון זה? האם כחז"ל אנחנו? האם מסורותיהם בידינו? כך קובע למשל הרב מדן שהפגיעה בדינה בשכם (פרשת וישב) נבעה מכך שסרה אימת הכנענים מיעקב ומביתו אחרי ההתרפסות המוגזמת שלו לפני עשו (פרשת וישלח), ומאזן האימה חזר לאיתנו רק אחרי מעשה שמעון ולוי.

מהלכים יש כאן, חידושים יש כאן, וגם פשוטו של מקרא ומדרש שהוא פשט. רוח של מקוריות שורה על הספר הזה, הראשון בסדרה.

***

וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ.

האורות הגנוזים בפרשת השבוע ובדברי חז"ל. בראשית. מאת הרב שבתי סבתו. ירושלים, תשע"ה. 430 עמ' (9973383‑02)

הרב סבתו שליט"א, ראש ישיבת 'נתיבות יוסף' במצפה יריחו, ידוע בעיקר בעקבות שיטת לימוד התלמוד המיוחדת שלו שנפוצה בעולם, וחלוציותו בהפצת פירושו לש"ס בקלטות ובאמצעי מדיה שונים ועוד. בשעות שאינן לא מן היום ולא מן הלילה מצא מקום להגות גם בתורה שבכתב ולהפיק ממנה תובנות ורעיונות שכל עולמו התורני בנוי עליהן, והכרך הראשון נמסר עתה לעיני הציבור.

גם הוא עומד על הפחד המוזר והמוגזם-לכאורה שתקף את יעקב דווקא לקראת הפגישה עם עשו, ולדעתו נקפו לבו של יעקב על לקיחת הבכורה במעשה מרמה שאינו מתאים למדרגתו הרוחנית כאיש אמת המבקש ללכת על פי שורת הדין. לכאן מכוונת, לדברי המחבר, נבואת ישעיהו "אל תירא עבדי יעקב", הרומזת לכך שגם על פי מידת הדין יעקב יוצא זכאי בדינו.

***

סימן לבנים.

שיחות פרשת שבוע. ספר בראשית. מאת הרב אליעזר קשתיאל. עלי, בני דוד, תשע"ה. רג עמ' (korimnavon.co.il)

שיחות לפרשת השבוע מאת הרב אליעזר קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי צבא ביישוב עלי. הסימנים האלה מחברים בין העבר לעתיד, בין הישן לחדש, בין בית המדרש לחיים מחוצה לו, ובעיקר בין הרב לתלמידיו ולקוראי ספרו, הכתוב בעומק ובנעימות.

בראש פרשת וישלח הוא מבאר את המושג "פנים" הקשור לפניו היפות של יעקב אבינו שמוזכרות בפרשה בהקשרים שונים, את הירך שבתחתית הגוף שהיא הפך הפנים, ואת ניסיונו של יעקב לרצות את פניו של אחיו עשו כאשר דווקא הוא זה שצולע על ירכו.

wso.shaalvim@gmail.com