היועץ המשפטי: יום מנוחה - לכל עובד

היועמ"ש קובע כי גם עובדי סיעוד זכאים ליום מנוחה שבועי. אורכו של יום המנוחה צריך לעמוד על לפחות 25 שעות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב בכסלו תשע"ה

יהודה וינשטיין
יהודה וינשטיין
צילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש היום את עמדתו בהליך המתנהל בבית הדין הארצי לעבודה, העוסק בשאלת זכאותם של עובדי סיעוד המתגוררים בבית המעסיק למנוחה שבועית.

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש בעמדתו, כי זכותו של אדם בכלל, ושל אדם עובד בפרט, למנוחה שבועית היא זכות יסודית וחשובה, שיש להקפיד עליה הקפדה יתרה. קל וחומר שלא ניתן להשלים עם מצב משפטי השולל זכות זו באופן גורף.

נזכיר, כי בעבר נדרש בית המשפט העליון לשאלה האם לעובדים סיעודיים המתגוררים בבית המעסיק עומדת הזכות לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות. במסגרת זו, נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים אלה, וזאת לאור מתכונת ההעסקה המיוחדת, שמקשה על ההפרדה בין שעות עבודה לשעות מנוחה. אולם, הקביעה כי החוק כולו לא חל, שוללת שורה של זכויות נוספות וביניהן הזכאות למנוחה שבועית.

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה הינה כי הזכות למנוחה שבועית היא זכות יסודית וחשובה שאין לשלול מהעובד וכי יש למצוא דרך להעניק לעובדי הסיעוד מנוחה שבועית, כך שלא יהיו מופלים לרעה לעומת כל עובד אחר בישראל. על פי עמדתו, קמה לעובדים אלה הזכות למנוחה מכוח פקודת סדרי השלטון והמשפט, שנקבעה עוד ב-1948, וקבעה מהם ימי המנוחה החלים במדינת ישראל ליהודים ולשאינם יהודים.

עוד סבור היועץ המשפטי לממשלה כי יש להעניק לעובדים אלה מנוחה שבועית בת 25 שעות רצופות לפחות, בהתאמה לאורך המנוחה השבועית הקבועה לעובדים שמתכונת העסקתם דומה, כגון עובדי בתי חולים ומוסדות לטיפול בקשישים ובנכים. לעניין זה, עובד שיועסק במנוחה השבועית יהיה זכאי לתמורה בת 150% מערך שעה על כל שעה בה הועסק.