היועמ"ש: שכר המינימום יעלה ב-1 באפריל

היועץ המשפטי לממשלה אישר את המתווה שגובש להעלאת שכר המינימום ולפיו שכר המינימום יעלה בשלוש פעימות, הראשונה - בחודש אפריל הקרוב.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ט"ו בטבת תשע"ה

יהודה וינשטיין
יהודה וינשטיין
צילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אישר היום (שלישי) לעגן בחקיקה עוד בתקופת הבחירות את המתווה שסוכם בין נציגי המדינה לנציגי ההסתדרות בדבר העלאת שכר המינימום לסך של 5,000 ש''ח בשלוש פעימות.

נזכיר כי בחודש שעבר מסר היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת לראש הממשלה בנימין נתניהו, ובה קבע כי אין מניעה להמשך קיום הידברות לצורך הגעה להסכם מחייב בין המדינה לבין ההסתדרות בעניין הגדלת שכר המינימום בשלוש פעימות, כל זאת בשל העובדה כי נציגי המדינה הסכימו למתווה זה ערב הבחירות.

כן נקבע כי במסגרת ההסכם יסוכם גם קצב הפעימות ומשכן. בחוות הדעת האמורה הודגש כי במסגרת הסכם זה, לא ניתן בתקופה זו לעסוק בקיבוע שכר המינימום במשק לשיעור של 52% מהשכר הממוצע במשק, לאחר סיומן של  שלוש הפעימות בשנת 2017 ואילך, בין היתר בשל כך שבעניין זה לא גובשו הסכמות ערב הבחירות.

בעקבות חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, התקיימה ישיבה בהשתתפות מנכ"לית משרד האוצר, הממונה על השכר, הממונה על התקציבים ויו"ר ההסתדרות. בישיבה גובשו הסכמות בעל פה העולות בקנה אחד עם חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

באשר לסוגיית קצב הפעימות שבהן יועלה שכר המינימום לסכום של 5,000 ש''ח, ומשכן, הוחלט לאמץ את ההוראות הכלולות בעניין זה בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בתחילת דצמבר בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. כלומר, העלאה לסכום של 4,650 ש''ח החל מיום 1.4.2015, העלאה לסכום של 4,825 ש"ח החל מיום 1.7.2016, והעלאה לסכום של 5,000 ₪ החל מיום 1.1.2017.

בשל ההסכמה בדבר ביצועה של הפעימה הראשונה של ההעלאה עוד באפריל הקרוב, מאחר וההסכמות עולות בקנה אחד עם חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנמסרה לראש הממשלה, אישר היום היועץ המשפטי לממשלה את המתווה האמור להעלאת שכר מינימום בתקופת הבחירות.

על-פי מתווה זה, ההסכמות שהושגו בישיבה האמורה בין המדינה לבין ההסתדרות יסוכמו במסמך עקרונות בין הצדדים אשר יעוגן בהחלטת ממשלה. במסמך העקרונות ייקבע כי ההסכמות, כפי שהן, יעוגנו בחקיקה ממשלתית אשר תקודם בתקופת הבחירות.