כספי החטיבה להתיישבות חולקו באופן שווה

המשנה ליועמ"ש דוחה את בקשת זהבה גלאון להורות לחטיבה להחזיר תקציבים שקבלה, היות והעברת הכספים נידונה בבג"ץ.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"ב בטבת תשע"ה

כספי החטיבה להתיישבות חולקו באופן שווה-ערוץ 7
זהבה גלאון
צילום: פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, דוחה את דרישתה של יו"ר מפלגת מרצ זהבה גלאון להורות לחטיבה להתיישבות להחזיר 12.6 מיליון שקלים בשל החשדות בדבר מעורבותה של החטיבה, לכאורה, בפרשות השחיתות בצמרת ''ישראל ביתנו''.

בפתח מכתבה של זילבר לגלאון הסביר המשנה ליועמ"ש כי ההעברה התקציבית המדוברת ראשיתה בהחלטת ממשלה מאוקטובר האחרון, במסגרתה הוחלט להקצות לחטיבה להתיישבות סכום של עד 130 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור תכנית עבודתה ובכפוף להוראות שנקבעו בהחלטות ובנהלי עבודה של הממשלה בעניינה של החטיבה להתיישבות.

עוד צוין בהחלטת הממשלה זו כי "תכנית העבודה המעודכנת של החטיבה להתיישבות תגובש בהתבסס על אמות מידה ענייניות ושוויוניות ותיתן דגש לישובים במצוקה בכלל המגזרים שלא הגיעו לסף מספק של התפתחות כלכלית-חברתית. ביצוע פעולות בתכנית החטיבה להתיישבות יותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכל הוראות החלטות הממשלה הקודמות".

לדברי זילבר, בהמשך להחלטת ממשלה זו ולאחר שתוכנית עבודתה של החטיבה להתיישבות אושרה בתחילת חודש דצמבר על ידי ראש הממשלה, אישרה ועדת הכספים ביום העברה של כ-40.4 מיליון ש"ח לחטיבה להתיישבות אשר חולקה באופן שווה בין שלושת המחוזות בהם פועלת החטיבה להתיישבות: צפון, מרכז ודרום.

"הסכום של 12.6 מיליון ש"ח המוזכר בפנייתך מתייחס להעברה למחוז מרכז מתוך כלל העברה תקציבית זו", ציינה זילבר.

היא הדגישה כי היבטים שונים בפעילות החטיבה להתיישבות מצויים בחקירה משטרתית ובהתאם לממצאי החקירה ולהתפתחותה, ניתן יהיה לשקול אף צעדים במישור הכספי, "הן במסגרת ההליכים הפליליים והן מחוץ לגדרם, והכל על פי החלטות גורמי החקירה ועל פי שיקול דעתם המקצועי.

"באשר לטענותיך העקרוניות בדבר חוקיותן של העברות הנעשות במסגרת ועדת הכספים של הכנסת, הרי שהללו מצויות עתה בבחינה על ידי בית המשפט העליון במסגרת עתירה תלויה ועומדת שהוגשה על ידי ח"כ סתיו שפיר – בג"ץ 8749/13 שפיר נ' שר האוצר, ועמדתנו בסוגיה זו הוצגה בהרחבה במסגרת המענה לעתירה. עוד אציין, כי בימים אלו אנו בוחנים היבטים משפטיים שונים הנוגעים לפעילותה של החטיבה להתיישבות, מסקנות בחינה זו עתידות להתפרסם בעתיד הקרוב".