בית הלל: בעלי מוגבלות שכלית יכולים להינשא

ארגון רבני ורבניות בית הלל פוסק כי יש להתיר את נישואיהם של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית המסוגלים לנהל זוגיות תקינה.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ב' בשבט תשע"ה

בית הלל: בעלי מוגבלות שכלית יכולים להינשא-ערוץ 7
חתונה
צילום: פלאש 90

ארגון רבני ורבניות בית הלל, יצא עם פסק הלכה המנוגד לדעה הרווחת ומתיר את נישואיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

בפסק ההלכה קובעים רבני הארגון כי יש לאפשר נישואין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במקום בו יש להם כלים לניהול זוגיות תקינה.

בבית הלל אומרים כי על פי רוב השיטות בהלכה, אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית אשר מבין מהם נישואין וזוגיות, ויש באפשרותו ללמוד ולהבין את ענייני העולם, נישואיו תקפים מבחינת הלכתית, ולכן זוג העונה על קריטריון זה יכול להינשא כדת משה וישראל.

הרבנים מסבירים כי הקריטריון ההלכתי של "שוטה", המתייחס לאדם עם מוגבלות שכלית הפטור מן המצוות ואינו יכול להינשא ע"פ ההלכה, אינו חל על אנשים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות אשר מסוגלים לנהל מערכת זוגיות.

הרבנים מוסיפים ומציינים כי "מלבד ההיבט ההלכתי, מדובר בסוגיה מורכבת גם בשל היבטים חברתיים, מוסריים וכלכליים ויש לתת את הדעת לשאלות: האם יש כלים לאנשים אלו ליצור מסגרת זוגית בריאה? האם הם יהיו מאושרים יותר יחדיו או שמא אנו עלולים להכניס אותם למערכת של תסכול מתמשך ובעיות שלום בית בשל חוסר יכולת לכאורה לנהל זוגיות תקינה? עפ"י אנשי המקצוע, בזוגיות של אנשים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות ישנם אתגרים וקשיים אשר אינם קיימים במערכת זוגיות רגילה, ולכן יש מקום לאפשר זאת רק במקום בו ניתנו להם כלים מתאימים ויש להם ליווי מתאים של אנשי המקצוע".

בהתייחס לחוק בישראל, אומרים הרבנים כי "טרם ניתן פתרון ברור לסוגיות אלו בשל מורכבותן המוסרית והחברתית. אך אנו מאמינים שעל מנהיגות רבנית ללבן  סוגיה על אף מורכבותה ורגישותה לציבור הרחב ועליה להתוות את הגישות הנדרשות בתחומים ההלכתיים, הרוחניים והמוסריים, ואת דרכי הפעולה לעתיד,  כדי להתאימן לתקופתנו בה קיימות נכונות ופתיחות גוברות והולכות לשילובם של בעלי צרכים מיוחדים בחברה".

עוד מוסיפים הרבנים כי "גם אם הדבר אפשרי מבחינה הלכתית, עליו להתבצע בסיוע של ליווי ועל פי חוות דעת של אנשי מקצוע. לכן בשל האתגרים הרבים בזוגיות כזו, במקומות בהן קיימת קהילה שעשויה לתמוך בהם, תמיכה זו עשויה להיות משמעותית מאוד להצלחת הזוגיות, ונכון יהיה שהקהילה וקברניטיה יעלו זאת לסדר היום הקהילתי".

הרב עמית קולא, רב הקיבוץ עלומים וראש בית המדרש ההלכתי של בית הלל, מתייחס לסוגיה ואומר כי "מבחינת ההלכה אין שום דבר המעכב את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה ובמיוחד בחייה הדתיים. אדרבה.

"הערכים התורניים ופוסקי הדורות האחרונים במיוחד קוראים לשילובם ככל שניתן. סוגיית הנישואין מורכבת במיוחד שכן היא נוגעת בקדש הקדשים של החיים היהודיים - המשפחה ועם זאת יש דרכים הלכתיות המאפשרות לאנשים הללו לבנות בית בישראל. מובן שהעניין מצריך שיקול דעת מקצועי תמיכה משפחתית וקהילתית כדי שיצליח. ובמידה ותנאים אלו מתקיימים גם ההלכה נותנת כתף ועידוד".