מה קודם - קדושת שביעית או שבעת המינים?

לקראת ט"ו בשבט עולה השאלה האם להקדים ולברך דווקא על פירות קדושת השביעית. פוסקי ההלכה משיבים.

הרב איתן קופיאצקי , י"ד בשבט תשע"ה

פירות יבשים
פירות יבשים
פלאש 90

בט"ו בשבט המתקרב יאכלו המוני בית ישראל פירות רבים, ובהם כמובן פירות שבעת המינים בהן נשתבחה ארץ ישראל.

כפי שמפורסם, יש להקדים ולברך על פירות שבעת המינים לפני שאר הפירות, אולם השנה, שנת השמיטה, ובשנה הבאה, נשאלת השאלה האם להקדים את פירות קדושת השביעית המתחילים לצוץ על המדפים, לפירות שבעת המינים.

במאמר שפורסם בכתב העת 'אמונת עיתך', המתפרסם באלפי עותקים בהוצאת מכון התורה והארץ, מציע הרב איתן קופיאצקי אפשרות לפיה דווקא יש לברך קודם כל על פירות שביעית.

הוא מגיע למסקנה הזו כיון שפירות שביעית קדושים, ולחלק מהדעות, באכילתן מקיימים מצווה.

למאמר התקבלו תגובות של מספר רבנים ובהם הרב אשר וייס, הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל שכתבו כי לא מקדימים ברכה על פירות שביעית לשבעת המינים.

הרב וייס כתב כי אם אדם מקדים פירות שביעית לפירות אחרים שאין בהם דין קדימה, יש בזה משום חיבוב מצווה, אבל אין להורות כן להלכה.

הרב אביגדור נבנצאל כתב שיש להקדים פירות קדושת שביעית לשאר פירות.

הרב יהודה עמיחי, ראש 'מכון התורה והארץ', כתב מאמר תגובה שהתפרסם אף הוא ב'אמונת עיתך', ובו הסביר כי אמנם יש לנהוג בפירות שביעית קדושה יתרה, אולם אין בהן קדימות לעניין הברכות ועל כן יש לברך קודם כל על פירות שבעת המינים.