חברת החשמל
חברת החשמל פלאש90

הוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל) פרסמה בשבוע שעבר את החלטתה להפקיד את התכנית להקמת קו חשמל המתוכנן לחצות את מכתש רמון, במסגרתה הקו יוטמן באזורים הרגישים ולא יעבור מעל הקרקע.

בחברה להגנת הטבע, שפעלה לביטול הכוונה להעביר את הקו מעל הקרקע ולהטמנתו, ברכו על ההחלטה, שעברה פה אחד, למעט הסתייגות של נציגת משרד הביטחון.

בהחלטת הוועדה נכתב: "הוועדה השתכנעה כי התכנית המוצעת מהווה את האיזון המיטבי בין הרצון להגן על ערכי הטבע והמורשת הייחודיים של מכתש רמון, לבין העלויות הגבוהות הנובעות מההטמנה החלקית של הקו.... יש לחייב את פירוק הקו הקיים במכתש רמון לכל המאוחר תוך שנה מהפעלת הקו החדש".

מהחברה להגנת הטבע נמסר, "מכתש רמון הוא מהאזורים הערכיים והמיוחדים ביותר במדינת ישראל וקו חשמל מעל הקרקע היה גורם לנזק סביבתי ונופי קשה".

"ההחלטה של הוועדה מוכיחה כי לא תמיד צריך להיצמד לפתרון הזול והקל ביותר, ושניתן למצוא חלופות טובות יותר, שיש בהן איזון בין הקמת תשתיות נדרשות לבין שמירה על הטבע והנוף, הלוקחות בחשבון ערכים סביבתיים חשובים, שלעיתים לא ניתן לכמת אותם מבחינה כספית", הוסיפו בחברה.