אישום: עיריית בית שאן זיהמה אוויר ונחלים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד עיריית בית שאן ונגד ראש העיר לשעבר, בגין הזנחת מתקני הביוב, זיהום נחל חרוד, הירדן וזיהום אוויר.

ישי קרוב , י' באדר תשע"ה

אישום: עיריית בית שאן זיהמה אוויר ונחלים-ערוץ 7
נהר הירדן
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום, כנגד עיריית בית שאן וכנגד נושאי משרה בה, לרבות ראש העיר הקודם, ז'קי לוי.

כתב האישום מתבסס על תיק חקירה של המשטרה הירוקה, הזרוע החוקרת של המשרד להגנת הסביבה, ומכיל עבירות הנוגעות לזיהום מים להפעלת תחנת מעבר לפסולת.

כתב האישום מורכב משני אישומים:

האישום הראשון עוסק בכך שבתקופה הרלוונטית לכתב האישום, עקב הזנחה מתמשכת של מתקני הביוב אשר נמצאים ברשותה ובשליטתה של העירייה, זרמו שפכים גולמיים לנחל חרוד וממנו לאפיק הירדן הדרומי, וגרמו לזיהום סביבתי ותברואתי חמור במשך תקופה ממושכת.

האישום השני עוסק בכך שעקב ההזנחה המתמשכת של עיריית בית שאן בכל הקשור לנושא בטיפול בפסולת הגושית ובפסולת היבשה שבתחומה וטיפול בה בניגוד לדין, באופן לקוי ורשלני, נגרמו בעבר וכן בהווה מפגעים סביבתיים ותברואתיים. כפי שמפורט בכתב האישום, במספר מועדים שונים פרצו שריפות באתרי הפסולת של העירייה אשר גרמו לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר ולמפגעי ריח חזקים או בלתי סבירים. בין יתר העבירות מיוחסות גם עבירות של לכלוך רשות הרבים.

תיק החקירה הפלילי נפתח לאחר שכל הליכי ההסדרה המנהלית לא צלחו. אחריותו של ראש העיר למעשים ולמחדלים נובעת מתוקף תפקידו והיותו נושא משרה בכיר בעירייה וזאת משום שהעבירות בוצעו בידיעתו ומבלי שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע אותן או להפסיקן.

המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה מצב שבו רשויות מקומיות לא מסדירות את משקי המים והפסולת בתחומן ומתייחסות באדישות למפגעים הסביבתיים, כאשר בסופו של יום מי שנפגעים מחוסר ההסדרה ומהתנהלות לקויה הינם התושבים עצמם.