ועדת הבחירות: תקנות וכללים ליום ההצבעה

חבר הוועדה עו"ד יוסטמן עושה סדר סביב כמה תקנות וחוקים שנתחדשו בשנים האחרונות הנוגעים ליושבי הקלפיות ולמצביעים

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ד באדר תשע"ה

בחירות. ארכיון
בחירות. ארכיון
Flash 90

ועדת הבחירות המרכזית סיימה את היערכותה המורכבת לקראת יום הבחירות והשלימה את פריסתם של למעלה מ- 10,000 קלפיות בכל רחבי הארץ, ובהם כל הציוד הנדרש לקיומו של הליך הבחירות.

בבחירות אלה לראשונה, בוצע מיפוי של הקלפיות ברחבי הארץ שבהן היה אחוז הצבעה גבוה בבחירות קודמות, והוחלט להציב בהן 2 פרגודי הצבעה, וכן למנות בהם 2 מזכירים שיוכלו לתת שירות בו זמנית ל-2 מצביעים ובכך יאפשרו הצבעה מהירה יותר וקיצור תורים.

חבר הוועדה עו"ד אברהם יוסטמן התייחס לסדרי ההצבעה ואמר כי יש כמה תקנות וחוקים שנתחדשו בשנים האחרונות, ויש לשים לב אליהם, הן על ידי המצביעים והן על ידי בעלי התפקידים בקלפיות. "ההזדהות בפני המזכיר בקלפי יכולה שתיעשה רק באמצעות ת.ז. (גם ללא הספח) או באמצעות דרכון ישראלי או רשיון נהיגה כשהם בתוקף בלבד. עדיין ניתן למי שאין ברשותו אחד מאמצעי ההזדהות הללו, לגשת למשרד הפנים ולקבל תעודת זהות - כפי שפורסם".

"ליושבי הקלפיות יש אפשרות להצביע בועדת הקלפי בה הם משובצים באמצעות מעטפה כפולה גם אם אינם רשומים ברשימת הבוחרים בקלפי. אפשרות זו קיימת לכל מי שיושב מעל 6 שעות בקלפי, וחוסכת את הטרדה שהיתה כרוכה בעבר כאשר יושבי הקלפיות נאלצו להצביע בקלפי ליד הבית שלהם טרם צאתם".

בענין הצבעת אנשים המוגבלים בניידות (כולל יולדות וכיו"ב) הרשאים להצביע בכל קלפי המוגדרת "נגישה" ("קלפי נכים"), מבקש עו"ד יוסטמן להבהיר, כי חל איסור מוחלט - גם על המזכיר - לבקש מהבוחר לפרט את מוגבלותו, גם אם אינה נראית במראהו החיצוני. במקרים מסויימים רשאי המזכיר לבקש מהבוחר לחתום על טופס הצהרה, אך לא יותר מכך.

תקנה חשובה נוספת, הקשורה לתהליך ספירת הקולות, שמתבצע בסופו של יום, לאחר סגירת הקלפי. קובעת את סוגי הפתקים הכשרים. "למותר לציין, את חשיבות ספירת הקולות והצורך להתעקש על שמירת החוקים בשלב זה שבו כל פתק קובע, אם יוכשר או ייפסל. כך למשל, קובע החוק, כי מאחר ופתקי ההצבעה דקים ועשויים להידבק זה לזה, הימצאותן של 2 פתקי הצבעה זהים בתוך מעטפה, אינה פוסלת את הקול. בנוסף, אם נמצא פתק הצבעה (בין מודפס ובין בכת"י) שעליו אות הרשימה ובתחתיתו כינוי שגוי עדיין הפתק כשר והקול נספר".