"לא נשקפת כל סכנה לעריקים מאריתראה"

מהפך בעמדת משרד הפנים הבריטי בנוגע לסכנה הנשקפת לעריקים מהצבא האריתראי: לא נשקפת סכנה מוחשית לעריקים שיחזרו לארצם.

ניר הר זהב , י"ח בניסן תשע"ה

המסתננים מול הכנסת
המסתננים מול הכנסת
חזקי עזרא

מחלקת המחקר של משרד הפנים הבריטי נחשבת לאחת המפותחות בעולם המערבי ודו"חות המחקר של המשרד, הנוגעים למדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI), נחשבים לאמינים במיוחד ומשמשים מקבלי החלטות במדינות רבות.

בשנים האחרונות, המדיניות הרשמית קבעה כי לא ניתן להשיב מהגרים אריתראים שערקו מהצבא או יצאו ממדינתם ללא רשות, בשל האפשרות כי נשקפת להם סכנה עם חזרתם לארצם.

עמדה זו הובילה למדיניות ליברלית במיוחד של אנגליה כלפי מהגרים אריתראים, ואחוזי הכרה גבוהים של בקשות מקלט בהשוואה למדינות אחרות, אך לצדה גם הרחקה אקטיבית של אריתראים שנדחו בקשותיהם למקלט.

שני דו"חות חדשים שפרסם המשרד עושים סיבוב של מאה שמונים מעלות במדיניות הרשמית של המדינה כלפי מהגרים לא חוקיים מאריתראה. הדו"חות מסתמכים על מידע עדכני ביותר שנאסף על ידי משלחת מטעם משרד החוץ הבריטי לאסמרה בירת אריתראה בדצמבר 2014, וכן על מחקר מקיף שביצעה רשות ההגירה של דנמרק באותה תקופה.

שני הדו"חות עוסקים באופי השרות הצבאי, אורכו ובסכנה הנשקפת לעריקים וכן בסכנה לאלו החוזרים או מוחזרים בכפייה למדינה לאחר שיצאו ממנה ללא רשות.

הדו"ח שעוסק בעריקים מהצבא מביא מידע משמעותי ביותר וקובע כי "המידע העדכני ביותר מתוך אריתראה מראה כי ככלל, שרות צבאי או לאומי נמשך כארבע שנים... חיילים ששרתו ללא התנגדות אקטיבית או בעיות משמעת, בעלי השכלה וכן נשים מעל גיל 27 או נשואות עם ילדים, לא צפויים במידה גבוהה של וודאות לסבול מסכנה או רדיפה כלשהיא בזמן שרותם, ואינם צפויים לשרות ארוך במיוחד...

"משתמטים או עריקים לא נחשבים על ידי הממשלה לבוגדים או מתנגדי משטר פוליטיים ולא סביר כי אדם ייכלא בגין השתמטות משרות צבאי...גם אנשים שערקו מספר פעמים לא צפויים להיכלא, ובמקרים שכן, אז לזמן מוגבל בלבד...לרוב העונש עבור עריקה מסתכם בהחזרה לשרות הצבאי...ככלל, למעט מתנגדי משטר פעילים, לא סביר שעריק ייענש עם חזרתו לאריתראה".

בדו"ח השני, העוסק בסכנה הנשקפת לאריתראים שיצאו באופן לא חוקי אם יחזרו או יוחזרו לארצם, חל מהפך מוחלט במדיניות ונקבע כי "אריתראים שעזבו באופן לא חוקי אינם צפויים לכל סכנה עם חזרתם לארצם...אריתראים שישלמו בשגרירות ארצם מס המיועד לאריתראים החיים בפזורה, יזכו לקבל דרכון ולחזור למדינה באופן חוקי...ההנחיות שנתנו בעבר בנוגע לסכנה הנשקפת לאריתראים המוחזרים לארצם מבוטלות.

"אריתראים שאינם רוצים או אינם מוכנים לשלם את המס בשגרירות אמנם לא יזכו לקבל מסמכי נסיעה, אך לא צפויה להם כל סכנה עם החזרתם לארצם ואין בסירוב להסדיר את מעמדם באופן עצמאי בכדי להוות עילה לקבלת מקלט בבריטניה".

מהדו"חות עולה בברור כי למעט במקרים חריגים כמו מתנגדי משטר פעילים או מיעוטים דתיים, עבור מרבית המסתננים מאריתראה הטוענים כי נשקפת להם סכנה בגין עריקה או עזיבה ללא אישור חוקי, אין כל עילה לקבלת מעמד פליטות.

כמו כן, לא נשקפה להם כל סכנה בעת עזיבתם את ארצם ולא נשקפת להם סכנה מוחשית באם יחזרו באופן עצמאי או אף אם יוחזרו בניגוד לרצונם.

יונתן יעקובוביץ, ראש תחום הסברה במרכז למדיניות הגירה ישראלית אומר כי "מדובר ברעידת אדמה של ממש וקריאת השכמה לכל הרשויות במדינת ישראל. על המדינה לאמץ את הדו"חות של ממשלות דנמרק ואנגליה ולבטל באופן מידי את מדיניות ההגנה הקבוצתית ההרסנית שניתן למסתננים מאריתראה.

"יש לקצוב זמן לבדיקת בקשות מקלט של אלו החפצים בכך ולהתחיל בהרחקה אקטיבית של מרביתם המוחלט של המסתננים מאריתראה, שאינם זכאים למקלט. במקרה שיש קושי טכני להחזירם לארצם בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה האריתראית, כיוון שזו מסתמכת על כספים ששולחים בחזרה מסתננים השוהים בישראל, יש לאסור עליהם לעבוד ולחייבם לשהות במרכז שהייה עד שיסדירו באופן עצמאי את מעמדם בשגרירות ארצם, או להעבירם למדינה שלישית''.

לדברי יעקובוביץ', הגיע הזמן לשים סוף למחדל הלאומי, כלשונו, של תופעת ההסתננות ולסבלם של אזרחי ישראל בשכונות חלשות רבות בכל רחבי מדינת ישראל ובדרום תל אביב בפרט.