חריש: האם הפרה המדינה ההתחייבות לרוכשים?

בעמותות שזכו במכרזים בעיר חריש טוענים, כי המדינה היא שעיכבה את ביצוע עבודות הפיתוח, אך מי שיפגע מכך הם רוכשי הדירות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"א בסיון תשע"ה

עמותות הבניה הבונות בישוב חריש עשויות לאבד את מענקי הפיתוח שהובטחו להן, כך מתברר בתקופה האחרונה.

בחודשים האחרונים נעשו מספר פניות למשרד הבינוי והשיכון באמצעות מנכ"ל חברת "באמונה" ישראל זעירא. מהשיחות שהתקיימו עולה כי קיים סיכוי גדול שמשרד האוצר לא יאשר סבסוד מענקי הפיתוח בישוב לעמותות הבונות.

במכתב שהעביר למשרד הבינוי והשיכון בא כוחה של עמותת נאות חנן הבונה בישוב 750 דירות ומנוהלת על-ידי חברת באמונה, הוא מבקש להאריך את המועדים ב-24 חודשים, לצורך קבלת המענקים.

"הממשלה שוב מתנערת מסבסוד מענקי פיתוח לעמותות הבונות בישוב חריש, בניגוד מוחלט להבטחות שמסרה", אומר זעירא, המנהל בחריש חמש עמותות הבונות יחד כ-1,000 דירות.

לדבריו, "המדינה היא זו שעיכבה את ביצוע התשתיות בעיר ולעומת זאת מיהרה לבצע 'נוהל מסירה' חסר תוכן מהותי, בעוד תשתיות הכבישים החשמל והביוב כלל אינם מוסדרים. הדבר נעשה כחצי שנה לאחר הזכיה. מדובר איפה בהתניות בלתי אפשריות של זמן שבהן העמותות תאבדנה את זכותן לקבל מענקי פיתוח".

נציין, כי ביוני 2011 קיבלה ממשלת ישראל החלטה שמטרתה לעודד מעבר של תושבים להתגורר בפריפריה, על-ידי מתן מענקים וסבסוד פיתוח. במסגרת ההחלטה אושר מענק בסך של 60 אלף שקל לרוכשי דירה שהינם זכאי משרד הבינוי והשיכון.

לצד זה קבעה ההחלטה מענק נוסף המכונה "סבסוד הוצאות פיתוח" בסכום של כ-40 אלף שקל על כל דירה שתיבנה, שיינתנו לחברות הבונות. בסך הכל המענקים היו אמורים להוזיל את מחיר הדירה בכ- 100,000 שקל. על קיומם של המענקים פורסם קמפיין טלוויזיה שיזם משרד הבינוי והשיכון בהיקף של מיליוני שקלים.

במכרזים לבניית 4,634 דירות בישוב חריש שיצאו לפני כשלוש שנים הבטיחה הממשלה את תוכנית המענקים, מתוך מטרה לחזק את הישוב. בפועל, המענק בסך של 60 אלף שקל הוענק לרוכשי הדירות רק לאחר מאבק שהתנהל בין כתלי בית המשפט בבג"צ אותו הובילה חברת באמונה, באמצעות משרד עו"ד יעקב ויינרוט.

הדרישה כעת היא לקבל את יתרת המענק לעמותות הבונות, בסכום של כ-40 אלף שקל כאמור. מענק זה, הובטח בתנאי שהחברות הבונות, ובכלל זה גם העמותות, ישלימו את תהליך הבניה בפרק זמן של 26 חודשים ממועד קבלת החזקה במקרקעין, לרבות הוצאת טופס אכלוס ליחידות הדיור.

היות שמשרד הבינוי התעכב בפיתוח התשתיות, בעוד שאת הקרקע מסר טרם זמנה, ספירת 26 החודשים כבר לקראת סיום. חברות הנדל"ן, בניגוד לעמותות הרכישה, קיבלו ארכה בת 12חודשים להשלמת הבנייה לצורך קבלת המענק.

"מן הראוי היה על משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר להחיל ארכה זו גם על עמותות הרכישה", אומר זעירא. "באורח לא ברור, נהנים מהטבה זו רק הקבלנים. עמותות הרכישה עומדות בפני מציאות שונה ככל שמדובר בהקמת פרויקטים. כך למשל, קבלת ליווי בנקאי אורכת על-פי רוב כשנה ומחצה. עבור יזם מדובר בפעולה שלעיתים יכולה להסתיים תוך פחות מחודש ימים. מה שקרה בפועל זה שנקבעו יעדי מסירה שאינם תואמים את המצב בשטח. במצב שנוצר, אף לא זכאי אחד בודד יקבל את מענק סבסוד הפיתוח בשל הרף הלא ריאלי שהציב משרד הבינוי".

עוד מציין זעירא כי עמותות הרכישה ניגשו למכרזים בשל תוכנית המענקים של הממשלה. גם ההצעות הכספיות שעוברו לרכישת הקרקע תומחרו בהתאם.

"החלטות הממשלה נועדו, כל כולן, לעורר הסתמכות", מסביר זעירא, "באמצעות פיתוי המענקים הצליחה המדינה בשיווק מגרשים של קרקעות, ששנים כשלה בשיווקן. והנה רק לאחר שהמדינה השיגה את יעדיה, לאחר שהפיתוי הצליח, לאחר שכבר החלה לקבל כספים בגין מימושן, היא ביטלה את ההחלטות, והעלימה את הפיתוי משל לא היה. לא יכול להיות שהמדינה מתנהלת כמו אחרון הסוחרים בשוק".