נסין סלומיאנסקי
נסין סלומיאנסקי צילום: דוברות ח"כ סלומיאנסקי

ועדת חוקה, חוק ומשפט הצביעה היום (שני) פה אחד בעד הארכת תוקף הוראת שעה על התקנות בדבר מתן זכאות לייצוג משפטי מטעם הסנגוריה הציבורית.

המשנה לסנגור הציבורי, ד"ר חגית לרנאו, ציינה כי "מספר הלקוחות בממוצע שהסנגוריה הציבורית מייצגת בכל שנה עומד על 65 אלף איש. באופן כללי הסכומים שהסנגוריה גובה בגין ייצוג לקוחותיה הם סכומים שמרבית האוכלוסייה בישראל מסוגלת לעמוד בהם. למיטב הבנתנו אין בישראל מי שלא זכה לקבל ייצוג משפטי רק משום שלא יכול לעמוד בדרישות התשלום. יחד עם זאת במקרים מסוימים, הקבועים בתקנות, הסנגוריה הציבורית מייצגת לקוחות ללא תשלום, גם כאשר הלקוח מסוגל לעמוד בעלות הייצוג".

"בהמשך לבקשתנו להאריך בשנה את התקנות המעניקות פטור מתשלום לגורמים מסוימים, אנחנו מבקשים להכניס לאותם תקנות גם מתן פטור קטינים. כמו כן יוגדר בתקנות כי חובות של אסירים ועצורים לסנגוריה הציבורית לא יצברו ריבית במהלך מעצרם, מעבר לחובת התשלום הראשונה".

ח"כ רויטל סויד (המחנה הציוני) טענה כי "ישנם מקרים רבים שבהם אנשים מקבלים ייצוג בסנגוריה הציבורית למרות שיש ביכולתם לעמוד במימון הייצוג המשפטי שלהם. מצב זה יוצר עומס רב על הסנגוריה הציבורית וכל זה על חשבון כלל הציבור. מן הראוי כי במקרים בהם אדם החליט במהלך משפטו לעבור מייצוג של הסנגוריה הציבורית לייצוג של עו"ד פרטי יגבה ממנו התשלום בגין השירות שקיבל מהסנגוריה".

בסיכום הדיון אמר יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) כי "הסיוע המשפטי והייצוג שמעניקה הסנגוריה הציבורית מהווה דוגמה ומופת למקצועיות ולחיזוק זכויות הפרט בישראל. אסור להגיע למצב שבו נאשם לא זוכה לקבל סיוע משפטי - ואכן אין בישראל מצב כזה".

יחד עם זאת לא נכון לאפשר מצב שבו אזרחים מנצלים את האפשרות לקבל ייצוג משפטי של הסנגוריה הציבורית למרות שביכולתם לעמוד מימון עו"ד פרטי וזאת במטרה לחסוך בכסף. לאור המצב האמור פניתי בדרישה לסנגוריה הציבורית לבצע בדיקה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכדי לברר מה היקף התופעה", הוסיף.