מתגוננים
מתגוננים צילום: נתי שוחט. פלאש 90

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה אמש בבני ברק כדי לדון בנושאים הנוגעים לעולם החינוך החרדי. בכינוס נטלו חלק האדמו"רים מגור, מוויז'ניץ, ממודז'יץ ואדמו"ר נוספים.

במרכז הכינוס עמדה המלחמה החרדית נגד האינטרנט הלא מסונן. בין היתר קראה מועצת גדולי התורה למנהלי המוסדות החרדיים שלא לקבל למוסדות ילדים להורים המחזיקים מחשב או סמטארפון לא מסוננים. 

וזו לשון ההחלטה המתפרסמת הבוקר ביומונים החרדיים:

א.    כל אחד מהציבור החרדי לא ישתמש באינטרנט כלל, ואפילו באינטרנט עם חסימה וסינון. בין כשהוא במחשב, במכשיר טלפון או בשאר כלים מכלים שונים, ובאף מקום שהוא.

ב.    אלו אשר השימוש בחלק מהאינטרנט הכרחי לצורך פרנסתם, ישאלו רב הממונה לעניין זה מטעם הקהילה המבין לענייני תקשורת, ואם יקבלו היתר ישתמשו אך ורק באינטרנט עם חסימה וסינון מהודרים. וישתדלו מאד שלא להכניס את האינטרנט לביתם כדי לשמר את הבית היהודי. אלא ישתמשו בו רק במקומות העבודה. או ישכרו משרד עם כמה יהודים חרדיים הנצרכים לאותו דבר.

ג.    בין גברים ובין נשים ובנות לא יעבדו במקומות עבודה, באופן שייאלצו להיות לבדם בחדר שיש בו מכשיר עם אינטרנט ללא חסימה וסינון.

ד.    מכשירי הטלפון המיועדים לדיבור יהיו ללא שרותי תוכן, ואך ורק אלו המאושרים וחתומים בחותמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת. אין להשתמש כלל במכשירים "תואם כשר" ו"תומך כשר". והמספר יהיה שייך לקבוצת הקומות הכשרות. המכשירים שאושרו לבעלי העסקים יהיו אך ורק מכשירים ללא אפשרות דיבור כלל ושאושרו ע"י ועדת הרבנים לענייני תקשורת. כמו"כ יקפידו שלא לקנות מכשירים סלולאריים אלא בחנויות שיש להם תעודת כשרות של ועד הרבנים לענייני תקשורת, שמוכרים אך ורק מכשירים כשרים.

ה.    יוקם גוף כשרות המורכב מרבנים המתמצאים בנושאי התקשורת וטכנאים. שתפקידם יהי' לתכנת את המחשבים במוסדות ובעסקים החרדיים, שלא יימצא בהם שמץ פסול. ולפקח שהמחשבים במקומות אלו הינם עם חסימה וסינון. והמוסדות ובעלי העסקים יחויבו לקבל הכשר למערכת המחשבים שברשותם, מגוף כשרות זה.

ו.    הגדרים הנ"ל אינם בגדר חומרא וחסידות, כי אם חובה על פי תורה על כל אדם מישראל הירא וחרד לדבר ה'. ומי שאינו מקבל תקנות וגדרים אלו, הרי הוא עובר על גופי תורה החמורים, ופורץ גדר. ויש להימנע מלהתחבר עמו.

ז.    מוסדות החינוך החרדיים לבנים ולבנות לא יכניסו למוסדותיהם תלמידים שבמשפחתם מחזיקים אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל, או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. על מנהלי המוסדות לעמוד על כך בתוקף כדי שאלו לא יגרמו חלילה לקלקול שאר התלמידים.

ח.    אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. אינם כשרים לשמש ברבנות, בעבודת החינוך, כשוחטים, מוהלים, משגיחי כשרות, סופרי סת"ם, ומגיהים, וכיו"ב. ואין לסמוך עליהם כלל בענייני דת וכשרות ועבודת הקודש.

ט.    המוסדות החרדיים לא יקבלו לעבודות המשרד אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל. או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים.

ואנו תפילה שבזכות שאנו מקדשים עצמנו מלמטה וגודרים גדרים וסייגים לתורה, יערה עלינו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו רוח טהרה ממרום, ונזכה לדורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות בטהרה, ולגאולת עולמים בב"א.

במכתב נוסף הרחיבו הרבנים אודות המשתמשים בסמארטפונים כשרים וקראו שלא לעשות שימוש בקבוצות וואטס-אפ. "גם לאלו הנאלצים להשתמש לצורך פרנסתם, בדברים נוספים, כגון: דואר אלקטרוני,  וקבלו על כך אישור.... אנו קוראים להשתמש אך ורק במכשירים המיוחדים לכך אשר חסומים ומפוקחים בתיאום עם "ועדת הרבנים לענייני תקשורת", שאין בהם את כל היישומים האחרים הנמצאים במכשירים דומים שאינם כשרים, כגון סרטים, ואטס-אפ לקבוצות וכדו' - שאף כשהם נקיים הרי הם מזיקים מאד להתעלות הרוחנית של המשתמשים בהם ובכוחם לגרור ח"ו את בעליהם לדיוטא התחתונה". 

עוד ביקשו כי "לא ישמשו מכשירים אלו כמכשיר טלפון. כדי שהמכשיר לא יגיע בנסיבות שונות לידי בני המשפחה, וכן שלא ירכשו אותו  גם אלו שאינם צריכים לו, אגב מכשיר הטלפון שיש בו".