ראש ממשלת קנדה, סטיבן הרפר, הודיע על כוונתו, אם ינצח בבחירות בחודש אוקטובר, לאפשר קליטתם בקנדה של 10,000 פליטים נוספים מהמזרח התיכון.

הממשלה הקנדית, אמר הרפר, תקצה 9 מיליון דולר בשלוש שנים עבור תכנית שנועדה לסייע למיעוטים נרדפים במזרח התיכון, ובכללם עלאווים, בדואים, נוצרים, דרוזים, איסמאעילים, שיעים, יזידים וקבוצות אוכלוסיה נוספות, הנתונות תחת סכנה של רצח עם בידי המדינה האסלאמית של דאעש.

הרפר הדגיש את חשיבות ודחיפות הפעולה בנושא זה נוכח האיומים של המדינה האסלאמית של דאעש על מיעוטים אתניים ודתיים, עריפת ראשיהם של נוצרים קופטים, חטיפת נוצרים בסוריה ופיצוץ מסגדים שיעיים בסוריה ובעיראק.