לראשונה בציבור הדתי: "אחד לאחד"

קרן 'אחד לאחד' היא מיזם שקוף למען הציבור ללא מטרות רווח, הפועלת על מנת לסייע למשפחות נזקקות מהציבור הדתי ברחבי הארץ.

, י"א באלול תשע"ה

לראשונה בציבור הדתי: "אחד לאחד"-ערוץ 7
אחד לאחד
צילום: לוגו

הציבור הציוני דתי גדל כל העת, צרכיו גדלים עמו, ותחושת הערבות ההדדית רק מתגברת.

כעת מושקת המרכזית קרן אחד לאחד, שכשמה כן היא – עזרה מאחד לאחד ללא שום פחת בדרך.

קרן 'אחד לאחד' היא מיזם שקוף למען הציבור ללא מטרות רווח, הפועלת מזה מספר שנים על מנת לסייע למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. הרעיון שעומד בבסיס הקרן – הוא סיוע ותמיכה במשפחות נזקקות בני הציונות הדתית.

בחמש השנים האחרונות, ניזונה הקרן מתרומות גדולות מגופים קבועים, ואולם, עקב ריבוי הפניות היא פונה כעת לציבור הדתי ומציעה לו להצטרף למיזם החסד העצום..

הקרן פועלת באופן שונה מקרנות אחרות, בכך שהיא מאפשרת לכל ראש ישיבה וראש קהילה להחליט בעצמו על בסיס המידע הנמצא ברשותו, מתוקף תפקידו. באמצעות רבני קהילות וראשי הישיבות ומוסדות, מחלקת הקרן פעמיים בשנה תמיכות לקראת חגי תשרי ופסח.

אחד מעקרונות הפעולה הבסיסיים בקרן ''אחד לאחד הוא העמדת הרבנים במרכז העשייה. אנו מאמינים כי כמנהיג קהילה/כראש מוסד חינוכי, על הרב להיות מעודכן ומעורב במצבם של חברי הקהילה ו/או אברכי הישיבה. על הרב לבקר בבית המשפחה, ללמוד את מצבה הכלכלי והמשפחתי ומתוך כך להגיע לוועדת הקרן, לייצג את רמת הנזקקות והצרכים של כל משפחה ולהמליץ על הסיוע הנדרש על פי הצורך האמיתי.

איך זה קורה?

תחילה מועברים טפסי הבקשה ע״י הרב אל כל משפחה הנזקקת לתמיכה לצורך איסוף נתונים. בהמשך, יבקר הרב בבית המשפחה ויכין דו"ח מיוחד עבור הקרן.

אז, תתכנס וועדת הקרן יחד עם הרב לדיון במצב האישי של המשפחה. השלב הבא יהיה החלטה, על זכאות לתמיכה ועל גובה התמיכה. התמיכה למשפחה תתבצע דרך רב הקהילה או ראש הישיבה. לאורך כל הדרך, נמצאת הקרן בקשר שוטף ומדווח, עם אגפי הרווחה במקום המגורים ועם ועדות הצדקה היישוביות והרבנים.

בראשות הקרן עומדים אישים בולטים בציונות הדתית, בעלי ניסיון מוכח בעזרה וסיוע לציבור זה, בעידודם ובברכתם של כל ראשי ומנהיגי הציונות הדתית ללא הבדלי כיפה, קו והשקפה.

בחזית הקרן ניצבים שניים: הרב יצחק נריה המשמש לצד אביו והרב קליימן בראשות ישיבת תורה בציון. הרב יצחק נריה למד בישיבות "שעלבים", ו"אור עציון", עם נישואיו למד בכולל בישיבת "אור עציון", והוסמך לרבנות, ושימש כרב היישוב נצר חזני.

מנכ"ל הקרן הוא יהודה עם שלם, בוגר ישיבת ההסדר ימית וישיבה הגבוהה שבי חברון. במשך שנים רבות פעל להקמה, פיתוח וביסוס גרעינים תורניים ברחבי הארץ.

עם שלם, מנהל ומייסד ארגון 'כתף אל כתף' – ארגון הפועל להוצאת משפחות ממעגל העוני. מודל ייחודי וחדשני המלווה מאות משפחות נזקקות ממגזרי החברה השונים לעצמאות ולחיזוק החוסן החברתי.