מחר חוזרים לכיתה. אילוסטרציה
מחר חוזרים לכיתה. אילוסטרציה פלאש 90

תנועת "נאמני תורה ועבודה" מפרסמת היום (חמישי) מחקר ממנו עולה כי בחמש עשרה השנים האחרונות התרחבה באופן ניכר ההפרדה המגדרית בחינוך הממלכתי דתי היסודי.

לפי הנתונים המוצגים במחקר, במהלך השנים 2000-2015 עלה שיעור התלמידים בחמ"ד היסודי הלומדים במוסדות נפרדים, בהם כל התלמידים מאותו מין או שהתלמידים לומדים בכיתות נפרדות, מ33% ל51%.

במקביל, הוכפל מספרם של תלמודי התורה הציוניים, המהווים את הסמן הימני של מגמות ההפרדה וההתבדלות בחמ"ד היסודי, וכיום עומד מספרם של אלו על כ-60 מוסדות, כאשר מרביתם פועלים במסגרת החמ"ד.

מהמחקר עולה כי המוסדות הנפרדים, וביתר שאת תלמודי התורה הציוניים, ממעטים לקלוט לשורותיהם תלמידים מאוכלוסיות חלשות, זאת בשונה מהממ"דים המעורבים הרגילים.

במוסדות המעורבים שיעור התלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך עומד בממוצע על 27%, זאת לעומת 14% במוסדות הנפרדים וכ- 6%-9% בתלמודי התורה הציוניים.

המוסדות המעורבים קולטים גם שיעורים הרבה יותר גבוהים של תלמידים ממוצא אתיופי ביחס למוסדות הנפרדים, ונמצא כי ביישובים בהם ישנם ריכוזים גבוהים של יוצאי אתיופיה, השיעור הממוצע של תלמידים ממוצא אתיופי במוסדות המעורבים עומד על פי 4 מאשר במוסדות הנפרדים (19% ו-5%, בהתאמה).

עוד נמצא כי בין השנים 2009-2015 פחת שיעור התלמידים ממוצא אתיופי הלומדים בחמ"ד היסודי מ-59% ל-49%, וכמו כן, בין השנים 2000-2014 כמות תלמידי החמ"ד היסודי בעיירות הפיתוח לא גדלה, חרף גידול משמעותי - המבטא בעיקר ריבוי טבעי - שנרשם בכלל אוכלוסיית החמ"ד בארץ (צמיחה של כ-24% בתלמידי כיתות א') והגירה של זוגות צעירים לעיירות הפיתוח במסגרת התרחבות הגרעינים התורניים.

המחקר מראה כי במרבית המקצועות, הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים. במתמטיקה ובמדעים הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים במקצת, ובעברית, לעומת זאת, הישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים גבוהים במקצת מהישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים. בלימודי אנגלית נמצאו הפערים המשמעותיים בהישגים לטובת החינוך המעורב על פני החינוך הנפרד.

נתונים נוספים המוצגים במחקר מציגים בפירוט את התוצאות החינוכיות של החינוך הנפרד בחמ"ד היסודי, בהשוואה לחינוך המעורב, את תהליכי התפתחות תלמודי התורה הציוניים בעשור האחרון, את ההישגים והאתגרים של החמ"ד היסודי בעיירות הפיתוח, ואת השתלבותם ומצבם של תלמידים ממוצא אתיופי בחמ"ד.

שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, אמר בעקבות הפרסום "ממצאי המחקר חושפים את אשר יגורנו - התרחבות ההפרדה המגדרית והחינוך החרד"לי בחמ"ד היסודי מרחיקים חלקים גדולים בחמ"ד מחזונו המקורי, כמי שמהווה בית לכל הרוצה בחינוך דתי לילדיו. החינוך הממלכתי דתי התפאר לאורך השנים, ובצדק רב, בקליטת אוכלוסיות חלשות, בהשקעה בפריפריה החברתית, בשילוב יוצאי אתיופיה וכד'. מעשים ברוכים אלו נמשכים עד היום בממ"דים המעורבים הרגילים ובהובלת מינהל החמ"ד. עם זאת, ישנם כאלו הבוחרים שלא להיות שותפים בכך, ומעדיפים את ההתבדלות על פני כלל ישראל".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו