מסכמת שנה. השרה שקד
מסכמת שנה. השרה שקד צילום: Ohad Zwigenberg

שרת המשפטים איילת שקד ושר הרווחה חיים כץ פרסמו תזכיר תיקון לחוק הנוער שיאפשר, בין היתר, הטלת קנסות על הורים לקטינים אשר הורשעו ביידוי אבנים.

כיום, מלבד האפשרות להרשיע קטין שביצע עבירה ולחייבו בעונש, קיימת בפני בית המשפט האפשרות לקבוע כי הקטין ביצע את העבירה מבלי להרשיעו, ולצוות על דרכי טיפול שונות, זאת מתוך רצון להביא לשיקומו של הקטין והחזרתו למוטב, מבלי שידבק בו הכתם הפלילי הכרוך בהרשעה ובענישה.

חלק מדרכי הטיפול עליהן ניתן להורות במקרה זה, הן חיוב הקטין או הוריו של הקטין בתשלום קנס או הוצאות המשפט וכן חיוב הקטין או הוריו בתשלום פיצויים לאדם אשר ניזוק מטרור האבנים.

אולם, הצורך לחייב את ההורה ליטול חלק בהליך הפלילי המתנהל נגד ילדו נדרש גם במקרים בהם החליט בית המשפט להרשיע את הקטין ולגזור את דינו. כך למשל, במקרים בהם ההורה אינו מגלה כל מעורבות בחיי ילדו או במעשיו, או במקרים בהם ההורה מעודד את ילדו לביצוע העבירות, כפי שלעיתים קורה בתופעה של יידוי אבנים על ידי קטינים, על רקע אידיאולוגי.

על כן, הצעת החוק תאפשר, בין היתר, הטלת קנסות גם על הורים אשר ילדיהם הורשעו בידוי אבנים.  בכך, הצעת החוק מחזקת את ההרתעה, מטילה את האחריות כלפי החברה הן על הקטין והן על הוריו ואף מסייעת לחיזוק סמכות ההורים למול הקטין.

כמו כן, בהצעת החוק מובהר כי בית המשפט לא יחייב את ההורה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו - כך למשל, להראות כי הקטין ביצע את העבירה לא בשל הזנחה או חוסר אכפתיות מצד ההורה אשר מצדו נקט בכל הצעדים והאמצעים האפשריים על מנת להבטיח את התנהגותו החיובית של בנו ולמנוע ממנו להסתבך בביצוע עבירות, אך זאת ללא הצלחה, מסיבות שאינן תלויות בו.

שרת המשפטים שקד אמרה כי "בערב החג הוכח פעם נוספת שאבנים יכולות להרוג. אנו נחושים מאוד במלחמה כנגד ניסיונות הפרות הסדר וידויי האבנים- כל ניסיון לבצע פעולות כאלה ימשיך להיתקל בתגובה חריפה מאוד.  

"מידי שנה מוגשים מאות כתבי אישום בגין אירועי התפרעויות ויידויי אבנים בקרב בני נוער, כאשר בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בעבירות אלה, וכיום כמעט כ- 50% מכתבי האישום המוגשים בפרקליטות מחוז ירושלים הם כנגד בני נוער", הוסיפה.

הצעת החוק תהווה צעד משלים לחוק החמרת הענישה למיידי האבנים אשר עבר במושב האחרון, ובכך מחזקת את ההרתעה ומהווה נדבך חשוב במיגור יידוי האבנים.

"עד היום", הסבירה שקד, "שרר מצב אבסורדי בו לא ניתן היה לחייב את הורה הקטין שעבר עבירה בקנס או פיצוי לאדם שניזוק מהעבירה, אלא אם בחר בית המשפט שלא להרשיע את הקטין. הצעת החוק שמה סוף לאבסורד ומחזירה את האחריות להורים ובכך, מחייבת אותם לתת את הדעת על מעשיהם של ילדיהם ובתוך כך לחייבם בקנס או פיצוי לניזוק. מדובר בצעד חשוב מאוד במאבק למיגור תופעת יידוי האבנים".

שר הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ, הדגיש כי ״יידוי אבנים על מכוניות נוסעות הוא טרור לכל דבר והממשלה מחויבת לדאוג לביטחון אזרחיה. חוק זה הוא אחת מהדרכים למיגור תופעת יידוי האבנים ולהחזרת השקט לרחובות ירושלים״.