כיצד נראות הסליחות בבתי הכלא?

יש מי שבעבורם המילים סליחה ומחילה מקבלות משמעות אחרת. "האסירים בוכים וצועקים", מתאר רב כלא צלמון.

ערוץ 7 , י"א בתשרי תשע"ו

כתבתו של רובי המרשלג, ערוץ 1