תלמוד תורה של החינוך העצמאי
תלמוד תורה של החינוך העצמאי צילום: פלאש 90

בהודעה מיוחדת המתפרסמת הבוקר (ד') ביומונים החרדיים, קוראים חברי מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' על רקע אירועי הטרור להתחזק בלימוד התורה ולהעתיר בתפילות.

"אירועים קשים פוקדים את בית ישראל בארץ ישראל, כאשר משנאים מרימים ראש, מסיתים ומעלילים ומבקשים לפגוע ביהודים באשר הם יהודים, בדרכים אכזריות וברוע לב; וכבר חללים הפילו הי"ד, ורבים נפצעו ישלח להם השי"ת רפואה שלימה במהרה מן השמים", נאמר בפתח מכתבם.

"לרגל המצב הננו בזה בקריאה לאחינו כל בית ישראל להתחזק בלימוד התורה הקד', לשפר המעשים, ולהרבות כל אחד במקומו בתפילה. 'תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה' – להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים, להודות לו על טובו ורוב חסדיו שעזרונו עד הנה, ולבקש על העתיד, אל יעזבנו ואל יטשנו, ולא ישמעו שוד ושבר, צרה או צוקה בגבולנו''.

בהמשך קראו הרבנים לילדי תלמודי התורה בכל רחבי הארץ לקיים מעמד תפילה מיוחד בשעה 12:00 בצהריים. "עוד זאת הננו קוראים לראשי ומנהלי בתי החינוך לתשב"ר בארץ ובחו"ל, לקיים עם תלמידיהם במרוכז, כל אחד במקומו, תפילת רבים, ויאמרו היום יום רביעי בשעה 12.00 בצהרים פרקי תהילים בתחינה לה' יתברך להשבית אויב ומתנקם שיפר עצת אויבים ומשטינים ולא יוכלו להרע לשום בר ישראל. וזכות הבל פיהם של תשב"ר שלא חטאו תעמוד לכל כלל ישראל".