יוסף פריצקי: הפרטה חכמה

בעקבות הפסקות החשמל שהיו השבוע, האם הפתרון לבעיות בחברת החשמל הוא הפרטת החברה?

תגיות: בשבע 666
נעמה בן חיים , ט"ז בחשון תשע"ו

עיצומי ועד עובדי חברת החשמל והסבל שעובר על רבים מאזרחי ישראל מעלים שוב לסדר היום את כוחו של מונופול החשמל, ובייחוד את הכוח של עובדיו המאורגנים.

שוב חוזרים הקולות הקוראים להפרטת חברת החשמל. אך הפרטה כשלעצמה לא תביא את המזור המבוקש לחולי. כל עוד לא יפורק המונופול בכל מקטעי משק החשמל – לא עשינו ולא כלום. כדאי לזכור: מונופול פרטי גרוע פי עשרות מונים ממונופול ממשלתי, משום שלפחות המונופול הממשלתי נתון לפיקוח הרגולטור, כמו גם לביקורת של המחוקק ובתי המשפט. ואילו מונופול פרטי יכול לעשות כמעט כראות עיניו.

משק החשמל בישראל, בדומה לשאר המדינות בעולם, מחולק לשלושה מקטעים: ייצור, הולכה וחלוקה. ייצור: החשמל מיוצר באמצעות קיטור שמניע טורבינות. הקיטור מושג על ידי חימום בחומרי בעירה מסוגים שונים (פחם, גז טבעי ועוד). הולכה: חלוקת החשמל מתחנת הכוח שבה הוא מיוצר, במתח עליון או גבוה, באמצעות רשת כבלים ייעודית לכך לתחנות משנה ולשנאים. חלוקה: חלוקת החשמל מתחנת ההשנאה עד פתח ביתו של כל צרכן וצרכן במתח נמוך.

ראשית חוכמה, יש להפריד בין המקטעים. מקטע ההולכה צריך להיות מנוהל ובבעלות גוף נפרד ושונה מן הגוף שבבעלותו ובניהולו מקטע הייצור. מדוע? משום שגוף שעוסק בהולכה בלבד, מעוניין להוליך כמה שיותר חשמל על גבי קווי החלוקה שלו, שכן הוא מרוויח מכל קילוואט שעובר דרכם. שוו בנפשכם תאגיד שהוא בעלים של כביש אגרה פרטי. ברור שתאגיד כזה מעוניין בריבוי כלי רכב על הכביש, כי אז הכנסותיו יגדלו. כך גם הדבר בהולכת החשמל.

שני מקטעים ניתנים וצריכים להיות פתוחים לתחרות: הייצור והחלוקה. אכן, יש כבר בישראל יצרני חשמל פרטיים, אך אלה מעטים מדי, ובעיקר - הם מחויבים להוליך את החשמל על גבי רשת ההולכה והחלוקה השייכת למתחרה הגדול שלהם במקטע הייצור – חברת החשמל. גם מקטע החלוקה צריך להיות פתוח לתחרות. אין שום סיבה שעירייה, לדוגמה, לא תחלק חשמל לתושביה. היא ממילא מספקת להם מים, והיא יכולה גם לחלק להם חשמל.

ההפרדה הזאת בין המקטעים תעודד תחרות, תכניס למשק יצרנים נוספים ומחלקים נוספים ותפרק את המונופול.

יוסף פריצקי

חבר כנסת ושר התשתיות הלאומיות לשעבר