ירידה נוספת במחירי תרופות המרשם

השיעור הממוצע של ההוזלה לעומת המחיר אשתקד עומד על 10.6%. כמחצית מההוזלה בוצעה כעת ומחציתה בוצעה בחודש יוני האחרון.

ידידיה בן אור , כ"ה בכסלו תשע"ו

תרופות
תרופות
משרד הבריאות

רו"ח יאיר אסרף, המפקח על המחירים במשרד הבריאות, הודיע כי המחירים המרביים לצרכן של תרופות המרשם ירדו בשלושה בדצמבר.

השיעור הממוצע של ההוזלה לעומת המחיר אשתקד עומד על 10.6%. כמחצית מההוזלה בוצעה כעת ומחציתה בוצעה בחודש יוני האחרון.

לירידה זו תרמו בין היתר, שינויים בשערי המטבעות בשילוב עם ירידות מחירים, במדינות מהן מצוטטים מחירי התרופות, וכן השינוי במס ערך מוסף שחל במהלך השנה.

שר הבריאות, חה"כ יעקב ליצמן, בירך על המשך מגמת ההפחתה של מחירי תרופות המרשם והדגיש את חשיבות הפיקוח וקביעת מחירים מרביים במטרה להגן על ציבור החולים, הנזקק לתרופות אלו.

לדבריו, הפחתה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד לחיזוק שירותי הבריאות והנגשתם לאזרחי ישראל.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הדגיש את מורכבות הליך קביעת המחירים ומגמת ההפחתה בשנים האחרונות, כל זאת תוך שמירה על איכות, זמינות והיצע התכשירים הרפואיים.