"הפנו את הרובים כלפי היהודים"

במסגרת תרגיל צבאי בקרב הז'נדרמריה הלאומית האלג'ירית באלג'יריה, נראים חיילים שרים שירים הקוראים לרצח אכזרי של העם היהודי.

בן שאול , י"א בטבת תשע"ו

במסגרת תרגיל צבאי שהתקיים באחרונה בקרב הז'נדרמריה הלאומית האלג'ירית באלג'יריה, נראים חיילים שרים שירים הקוראים לרצח אכזרי של העם היהודי.

בסרטון, שפורסם ברשת, החיילים שרים: "הפנו את הרובים שלכם כלפי היהודים ... על מנת להרוג אותם ... לשחוט אותם ...ולפשוט את עורם". 

בעבר יהדות אלג'יריה הייתה אחת מהקהילות היהודיות המפוארות במגרב. בשנת 1830 מנו יהודי אלג'יריה כ-30,000 נפש. אולם במרוצת השנים נרשמה עזיבה המונית.

בזמן מלחמתה של אלג'יריה לעצמאות, נערכו פוגרומים בכל ריכוזי היהודים במדינה, אשר בעקבותיהם החלה עזיבה המונית של היהודים, רובם לישראל וצרפת. העזיבה הגיעה לשיאה ב-1962 עם השגת העצמאות, אז עזבו 99% מהיהודים שנשארו בה‏.

בעשור האחרון מעריכים כי נותרו בה רק כ-100 עד כ-200 יהודים. יש לציין כי אלג'יריה איננה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל.