מלון
מלון צילום: אדובי סטוק

בית מלון שיפרסם כי הוא דורג בכוכבים אף שאינו דורג ע"י משרד התיירות, או בית מלון שלא יפרסם את תעריפים כקבוע בתקנות, צפוי לקנס של עד 18,000 ₪. כך אישרה היום וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

דרוג בתי המלון שקובע משרד התיירות, מבוצע באופן וולונטארי. הדרוג החדש החל בחודשים האחרונים. מתוך מאות בתי מלון שפועלים ברחבי הארץ, רק כ-25 בתי מלון ורשת בתי המלון של ישרוטל, ביקשו להיכלל בדרוג.

שרי המשפטים והתיירות ביקשו מוועדת חוקה לקבוע קנסות מנהליים על עבירות שעניינן פרסום דרוג של מלון, וכן פרסום מחירים והצגתם. שר התיירות כתב בפנייתו  כי לא נקבעו סנקציות עונשיות. כתוצאה מכך, קיים קושי גדול באכיפתם. הדבר מביא להיעדר אכיפה ולהתפשטות העבירות על התקנות ולהתעלמות מהן.

וועדת חוקה אישרה היום את גובה הקנסות לבתי מלון שיעברו על התקנות הללו כדלקמן:

לא יכלול אדם בפרסומת מסחרית לבית מלון בישראל דרגה בדירוג כוכבים שאינה הדרגה שנקבעה לו לפי התקנות. וכן לא יפרסם בעל בית מלון מידע שיש בו כדי להטעות בדבר שירות או שירות נוסף הניתן בבית המלון ומחיריו. הקנס שנקבע בגין עבירות אלו יעמוד על 3,000 ₪

מלון שדורג, לא יפרסם את המלון באופן שמשתמע ממנו כאילו אינו מדורג. מלון יפרסם ויציג באופן הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות, את מחיר השירות הניתן בו, כשהוא כולל כל מס, אגרה ותשלום חובה, וכל תשלום אחר הנלווה לשירות ושהצרכן אינו יכול לוותר עליו, וכן את המחיר לתייר חוץ לאחר הפחתת המסים שהתייר פטור מהם, בציון מפורש ובולט לעין כי מחיר זה הוא לתייר חוץ בלבד, בכל מקום שבו הוא מציגם, את המחיר בעד שירות נוסף הניתן בבית המלון – בכל חדר, וכן בכל מקום שבו הוא ניתן. בנוסף, לצד תפריט הארוחות והמשקאות יצוין פריט ומחירו, בכל מקום שבו הם מוגשים.  הקנס שנקבע בגין עבירות אלו יעמוד על 2,000 ₪.

עוד קובעות התקנות כי הקנס על עבירה חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע, וכי הקנס לגבי תאגיד. יהיה פי שלושה מהאמור. מכיוון שרובם ככולם של בתי המלון הינם תאגידים, ניתן לראות את גובה הקנסות כ-6,000 ו-9,000 ₪.

נציג הייעוץ המשפטי של משרד התיירות עו"ד אלי ליפשיץ אמר שישנם בתי מלון שפרסמו כי הם דורגו בכוכבים, אף שהם לא דורגו כלל או דורגו במספר כוכבים נמוך מהפרסום. 

כאמור, הוועדה אישרה היום את התקנות. התקנות יכנסו לתוקף חודש לאחר פרסומן ברשומות.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו