הרב רונן נויברט: דוגמה אישית הורית

אינטרנט מסונן – שמירה הכרחית או בריחה מהתמודדות?

נעמה בן חיים , י"א בשבט תשע"ו

מתן גישה חופשית לרשת האינטרנט לילדינו (וגם לנו) כמוה כישיבה "על פתח של זונות", כלשון חז"ל.

בקליק קטן ומיידי אפשר להגיע למקומות המלוכלכים והטמאים ביותר בעולם, פעמים רבות גם בלי כוונה. מודעה קופצת או כתבה לא צנועה עלולות לגרור בקלות גלישה למחוזות אפלים. אנו מתפללים בכל יום "אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי בזיון", וקל וחומר שאסור לנו להעמיד אותנו ואת ילדינו בפני ניסיון יומיומי, שמן הסתם אי אפשר יהיה לעמוד בו ברגע של משבר וחולשה רוחנית.

ברם, מי שמסתפק בסינון אתרים בלבד ובכך משקיט את מצפונו, עוצם את עיניו ומתחמק מהתמודדות אמיתית עם האתגר. מי שיחפש, יוכל למצוא דרכים רבות לעקוף כל חסימה.

בתקופתנו, שבה יש סכנת חשיפה יומיומית לתכנים שמשחיתים את הנפש, אי אפשר (ולא נכון) לסגור את ילדינו בצורה הרמטית. ולכן, בד בבד עם שיטות החסימה והסינון, חייבים להציע הדרכה וחינוך.

החינוך אינו מתמצה בהצבת גבולות ואיסורים, אלא גם ובעיקר בהכוונה ודוגמה אישית. המשך חכמה על פרשת חוקת מסביר לגבי מצוות הפרה האדומה שיש בה סממנים של עבודה זרה, כדי לייצר מערכת חיסון נפשית בפני עבודה זרה. בדומה להכנת חיסון רפואי שכדי לייצרו משתמשים בחיידקים מוחלשים של המחלה.

דווקא בתקופה שלנו, שבה אי אפשר לסגור ולחסום כל דבר, דומני שרצוי להחזיק מכשיר טלוויזיה בבית שיהיה בבחינת החיידק המוחלש. כך יכולים ההורים לחנך את ילדיהם בדוגמה אישית של התכנים שהם צופים בהם, והמקרים שבהם מכבים את המכשיר, אם יש תוכן בלתי צנוע או בלתי ראוי.

אם מתרגלים לדפוס פעולה זה מגיל צעיר בחינוך מודרך ודוגמה אישית, עשוי הדבר לתת כלים לנוער המתבגר כיצד להתמודד עם הפיתויים שנמצאים בכל מקום.

הרב רונן נויברט

רב קהילת אוהל ארי, רעננה