מליאת הכנסת
מליאת הכנסת צילום: דוברות הכנסת

מליאת הכנסת דחתה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שתאפשר להדיח סגן יו"ר כנסת, המכונה גם "חוק אורן חזן".

ההצעה נפלה למרות שהובאה מטעם ועדת הכנסת וזכתה לתמיכתה של הקואליציה. מדובר בשתי הצעות משלימות, ובשתי ההצבעות שהתקיימו תמכו 6 ח"כים והתנגדו 7 כך שההצעה לא עברה.

בהצעת חוק יסוד הכנסת ובהצעת חוק הכנסת המוגשת לצידה מוצע להפריד בין ההסדרים הנהוגים לעניין השעיה או העברה מכהונה של יושב ראש הכנסת לבין אלה הקבועים ביחס להשעייתם ולהעברתם מכהונה של סגני יושב ראש הכנסת, ולהסדיר את ההליכים להעברתו מכהונה של סגן יושב ראש הכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, "בעוד יושב ראש הכנסת נחשב לאחד מסמלי השלטון והוא בעל תפקיד ממלכתי רשמי, סגניו נבחרים לתפקיד כנציגי סיעתם, לעתים לתקופה קצובה, כמו כן, הסגנים ליושב ראש הכנסת נבחרים בדרך כלל כמקשה אחת, באישור של רשימה שמביאה ועדת הכנסת בפני הכנסת, ללא דיון או הצבעה פרטנית לגבי כל מועמד".

עוד נכתב בדברי ההסבר, "נוכח מעמדו המיוחד של יושב ראש הכנסת והעובדה שהוא נבחר אישית על ידי מליאת הכנסת ועומד בראש הרשות המחוקקת, נקבעו בחוק הסדרים מיוחדים המאפשרים את החלפתו בהליך ארוך ומורכב, שאפשר להשלימו רק במקרים נדירים וקיצוניים. הסדרים אלה הוחלו על הסגנים ליושב ראש הכנסת, בהתעלם מההבדל המהותי בין התפקידים ובין דרכי בחירתם, כפי שפורט לעיל לפיכך, מוצע לקבוע בחוק היסוד הבחנה בין הליכי  השעייתו והעברתו מכהונה של יושב ראש הכנסת, אשר יישארו במתכונתם כיום, ובין הליכי השעייתו והעברתו מכהונה של סגן ליושב ראש הכנסת".

במהלך הדיון אמר סגן יו"ר הכנסת, ח"כ אורן חזן בציניות: "איך אני יכול להתנגד לחוק שכולם קוראים לו על שמי?".

חזן הוסיף, "הסירו דאגה מליבכם, אני תומך בחוק של ח"כ ביטן. אנשים חשבו כאילו החוק הזה נולד כדי לפגוע בח"כ כזה או אחר אבל לא כך הדבר. אני לא ממהר לשום מקום ואני מניח שיבוא יום שיינתן לי לנהל את ישיבות הכנסת. יש לי הסתייגות לגבי הערבוב של פוליטיקה בסיעה לבין הממלכתיות של התפקיד. אם ישונה הדבר הזה זה יהפוך את החוק לענייני ולא לפופוליסטי".