מה תורתו בחיים  -  אף הוא בחיים

במלאות 34 שנים להסתלקותו של הרצי"ה זצ"ל, רשת החינוך 'נעם צביה' התכנסה וסיכמה על יעדים להמשיך להפיץ את תורתו בשדה החינוכי.

, ט"ו באדר תשע"ו

מנהיגותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, במיגון עצום של תחומים ציבוריים, עמדה במרכז יום עיון שקיימה רשת "נעם צביה" השבוע לסגל הניהולי שלה, מנהלי בתי הספר, ראשי הישיבות והאולפנות, במלאת 34 שנים להסתלקותו של הרב צבי יהודה זצ"ל.

המשתתפים שמעו על גדלותו של הרצי"ה ומנהיגותו בתורה, בהלכה, באמונה ובמחשבה. על הנהגתו את מהפיכת ההתיישבות ביש"ע, מעורבותו בענייני חינוך ובמדיניות חוץ, ראייתו ועצותיו ופועלו בנושאי צבא ובטחון ועוד.

יום העיון נפתח בדברים  שנשא הרב יצחק שילת, ראש הישיבה במעלה אדומים, תחת הכותרת תורה וגדולה במקום אחד. הרב מנחם פליקס, מאבות תנועת ההתיישבות וממקימי אלון מורה, סיפר על הרב צבי יהודה כמנהיגה ומובילה של ההתיישבות החדשה ביש"ע.  יהושע אבני מבכירי קהיליית המודיעין בעבר, העניק למשתתפים סיפורים עלומים מרתקים. ובהתרגשות עצומה סיפר על קשריו עם הרב ועל מעורבותו בהכרעות קשות, אישיות ואחרות, שקיבל בעצתו ובברכתו.

לאחר מכן התקיים פאנל  בהנחיית ראש הרשת, הרב שמחה ויסמן, עסק ברלוונטיות האדירה של ר' צבי יהודה ודרכו, לימינו אלה, בכל תחומי החיים במדינת ישראל.  המשתתפים בכנס שביקשו ללמוד "מתלמידיו יותר מכולם"  שמעו את דיוניהם ותשובותיהם של בכירי ובחירי גידוליו של הרצי"ה, בניהם הרב חיים שטיינר, הרב איסר קלונסקי והרב איתן איזמן, ממייסדי הרשת בשאלה כיצד היה הרב צבי יהודה מרגיש ומגיב, לו היה בא היום, לבקר בבתיה"ס, בישיבות ובאולפנות ברשת החינוך 'נעם צביה' הקרויות על שמו.

ראש הרשת, הרב שמחה ויסמן הדגיש בדבריו בפני משתתפי הכנס את ראייתו של הרב את התורה, כמרכז כל החיים כולם. "ראייתו והכלתו את המורכבות העצומה של החיים, את החוסן והעוצמה האמונית, באופן עמוק פשוט ובהיר, לא השאיר מקום לתהיות ושאלות".

עוד הדגיש הרב ויסמן אודות תפיסתו של הרב צבי יהודה את התפתחות הדברים באופן תהליכי, יסודי ומוטמע ולא ב"עכשויזים" וכן את לימודו של הרב אותנו "להיפגש עם הקב"ה" בכל מצב, בכל עת ובכל מקום בחיינו, וכמובן 'בבתי החינוך שלנו'.

מנכ"ל הרשת ינקי פרידמן דאב על הריחוק, הבידול התיוג ובעיקר, על הפסילה ההדדית הקיימת אצלנו, דווקא בבית המדרש שלנו,  ביהמ"ד של אהבת ישראל ושל הכלת ישראל, של כלל ישראל, ועל אי יכולתנו לחלוק זה עם זה בתורה ובהנהגה, יחד עם נתינת מקום לדעות שונות, מתוך כבוד, הערכה ואהבה, כפי שנהג הרצי"ה בשעתו, אפילו כלפי בעלי דעות תורניות, הלכתיות והשקפתיות, המנוגדות לחלוטין לדרכו.

בסוף דבריו, קרא ינקי לרבנים, ראשי הרשת ומייסדיה, "למען הדורות הבאים..לאסוף  היום, היום ממש! ממש את חבריהם, תלמידי הרב צבי יהודה, בני היובל וָחצי ולמעלה מזה, כשעוד כוחכם במותניהם, סביב שולחן אחד, ולהחליט להנהיג יחד את הדור, בדרכו של רבם זצ"ל, מתוך המון אהבה והמון אמונה"

"משם" ייחל, הציע, ביקש מנכ"ל הרשת, "יֵצא מהלך של "כינוס" מאחד של תורה, של הרבנים ותלמידי החכמים  - ובלבד שהם כולם נאמנים וכפופים באופן מוחלט להלכה – מ"הגוש" ובנותיה, ממרכז הרב, מדרך אמונה, מהר המור,מקוממיות, יחד עם רבני צוהר ואפילו רבני בית הלל והקיבוץ הדתי.

"כינוס" כזה, שיבין מהר מאד,שרבות בהרבה הן המוסכמות על הפלוגתות, כינוס כזה שיֵדע לעסוק יחד בסוגיות הלאומיות -  ישָנֵה את פניה של הקהילה הדתית לאומית ואפילו את פניה של המדינה כולה.

רשת נעם צביה, על ראשיה, רבניה, מנהליה ומחנכיה, אמר מנכ"ל הרשת, מחכה לפקודה. היא תהיה "הסיירת" במשימה לאומית אדירה ודחופה זו.