כפר ערבי גוש חלב
כפר ערבי גוש חלב צילום: יעקב נעמי, פלאש 90

1. המיתוס מוכר לכולנו: הערבים אזרחי ישראל מופלים לרעה לעומת היהודים. הם מקבלים פחות תקציבים, נהנים פחות ממשאבי המדינה, ולכן מצבם כה גרוע.

המיתוס הזה מטופח במשך שנים על ידי קואליציה של אינטרסנטים, שיש להם עניין מוגבר בקיבוע הנרטיב של קיפוח ערביי ישראל. על פי גישה זו, מצבם של הישובים הערביים הוא תוצאה של קיפוח מתמשך ולא תוצאה של ניהול כושל וניתוב תקציבים בלתי ראוי.

2. למרבה הצער מסיבות שונות ומשונות קשה למדוד את שאלת הקיפוח ההיסטורי. אולם, אפשר בהחלט לקבל מושג ברור על המצב הנוכחי, והמספרים כפי שהם כיום מספרים סיפור הפוך בדיוק מנרטיב הקיפוח.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ממש לפני שבוע מסמך, המנתח את מענקי האיזון ברשויות המקומיות בשנים 2015-2014. המסמך נכתב לבקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה לקראת דיון שנערך בשבוע שעבר בנושא בחינת סוגיית מענקי האיזון לרשויות המקומיות.

על מנת להבין במה מדובר צריך להקדים הקדמה קטנה. תקציבי הרשויות המקומיות מגיעים ממספר מקורות. אולם, התקציב המיועד לפעילות השוטפת, הפעילות הרגילה של הרשות המקומית, מגיע בעיקר משני מקורות: גביית ארנונה ו"מענקי איזון" ממשרד הפנים. "מענקי האיזון" נועדו לתת לרשויות שאינן מסוגלות לגבות מספיק ארנונה על מנת לקיים פעילות סדירה אמצעים על מנת להשלים את הסכומים הנדרשים להן על מנת לפעול. השם "מענק איזון" מלמד על כך שמטרת המענק היא להביא את אותן רשויות לאיזון תקציבי.

מטבע הדברים, רשויות שבהן אוכלוסייה חלשה מסוגלות לגבות פחות ארנונה מאשר רשויות עם אוכלוסייה חזקה ובמקביל נזקקות יותר למענקי האיזון. לכן, כל השוואה בין רשויות מקומיות צריכה לקחת בחשבון את מצבן הכלכלי-חברתי. לעזרתנו באה במקרה זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שחילקה את כל הרשויות המקומיות בישראל לעשרה "אשכולות" סוציו-אקונומיים, החל מ-1 החלש ביותר ועד ל-10 החזק ביותר.

(2 הערות ביניים: 1. כמעט כל הרשויות היהודיות בשלושת האשכולות הנמוכים הן חרדיות. 2. כל הרשויות המקומיות הערביות ממוקמות בחמשת האשכולות הנמוכים).

3. ועכשיו ברשותכם למספרים:

באשכול החלש ביותר, אשכול 1, גובות הרשויות הערביות בממוצע 303 ש"ח ארנונה לתושב. הרשויות היהודיות באותו אשכול גובות בממוצע 358 ש"ח ארנונה לתושב. לעומת זאת, הרשויות הערביות באשכול 1 מקבלות בממוצע 1,048 ש"ח מענק לתושב ואילו הרשויות היהודיות באשכול זה מקבלות בממוצע 566 ש"ח מענק לתושב.

באשכול 2 גובות הרשויות הערביות בממוצע 520 ש"ח ארנונה לתושב. הרשויות היהודיות באותו אשכול גובות בממוצע 761 ש"ח ארנונה לתושב. לעומת זאת, הרשויות הערביות באשכול 2 מקבלות בממוצע 878 ש"ח מענק לתושב ואילו הרשויות היהודיות באשכול זה מקבלות בממוצע 842 ש"ח מענק לתושב.

באשכול 3 גובות הרשויות הערביות בממוצע 833 ש"ח ארנונה לתושב. הרשויות היהודיות באותו אשכול גובות בממוצע 1,479 ש"ח ארנונה לתושב. לעומת זאת, הרשויות הערביות באשכול 3 מקבלות בממוצע 793 ש"ח מענק לתושב ואילו הרשויות היהודיות באשכול זה מקבלות בממוצע 566 ש"ח מענק לתושב.

באשכול 4 גובות הרשויות הערביות בממוצע 1,012 ש"ח ארנונה לתושב. הרשויות היהודיות באותו אשכול גובות בממוצע 2,286 ש"ח ארנונה לתושב. לעומת זאת, הרשויות הערביות באשכול 4 מקבלות בממוצע 1,169 ש"ח מענק לתושב ואילו הרשויות היהודיות באשכול זה מקבלות בממוצע 293 ש"ח מענק לתושב.

באשכול 5 גובות הרשויות הערביות בממוצע 1,058 ש"ח ארנונה לתושב. הרשויות היהודיות באותו אשכול גובות בממוצע 2,781 ש"ח ארנונה לתושב. לעומת זאת, הרשויות הערביות באשכול 5 מקבלות בממוצע 2,046 ש"ח מענק לתושב ואילו הרשויות היהודיות באשכול זה מקבלות בממוצע 300 ש"ח מענק לתושב.

4. הטיול בין המספרים הוא קצת מייגע. צר לי, אבל הוא בעיני מאלף, ועל מנת שהנתונים יהיו מסודרים לכם בבהירות מול העיניים ערכתי עבורכם קצת את הטבלה שמרכזת את הנתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת:

5. אז מה המסקנות מכל זה? זו שאלה מצוינת. לא בטוח שיש מסקנות מידיות. מה שכן בטוח הוא שלפני שרצים לשפוך תקציבים על המגזר הערבי צריך קודם כל לבדוק האם באמת מה שחסר למגזר הערבי זה תקציבים. אחרי שבודקים את זה צריך לבדוק איפה באמת חסרים תקציבים והאם הם לא קיימים במקומות אחרים.

המסקנות שבכל מקרה צריך להסיק נוגעות ליחס שלנו ל"אמיתות מקובלות". לפני שממהרים לקבל מיתוסים של קיפוח כתורה למשה מסיני כדאי ללכת ולבדוק את המספרים. לא פעם יתברר שהסיפור שהם מספרים הוא שונה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו