מהפך: בוטלה 'הנחיית אשת פוטיפר'

יום חג לגברים: הנחיה 2.5 הידועה לשמצה של פרקליטות המדינה, שהתפרשה כאור ירוק לנשים מעלילות, שונתה מהיסוד. פרשנות.

גיל רונן , י"ג באדר ב תשע"ו

מהפך: בוטלה 'הנחיית אשת פוטיפר'-ערוץ 7
בית משפט. אילוסטרציה
פלאש 90

תענית אסתר היא יום חג לגברים: מפרסומים שמקורם במשרד המשפטים מתברר כי השבוע עודכנה הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.5 לגבי "מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט ובגין סירוב להעיד".

הנחיה זו נוסחה ע"י דורית בייניש ועדנה ארבל בתקופה שכיהנו כפרקליטות המדינה וקיימת הסכמה רחבה בקרב משפטנים כי בפועל, היא התפרשה כמתן אור ירוק לנשים להעליל עלילות כזב נגד גברים בלי להיענש.

בנוסח הקודם שלה הורתה ההנחיה שלא להעמיד לדין את מי שחזר בו מעדות לגבי עבירת אלימות ומין, וכרכה יחדיו מקרים שבהם המתלוננים הם קטינים, עם תלונות ע"י אזרחים בוגרים.

פעילי זכויות גברים ומשפטנים רבים אחרים דרשו לאורך שנים ארוכות את ביטול ההנחיה. היא אמנם לא בוטלה לבסוף אף שונתה באופן מעמיק האמור להבהיר לפרקליטות כי במקרים בהם ניתנה עדות שקרית במטרת זדון להעליל על חף מפשע, המגמה תהיה להורות על פתיחה בחקירה.

ההנחיה מתייחסת לראשונה מפורשות למילה "עלילה" ומכירה בקיומה של תופעה זו. בסעיפים 8 עד 10 בנוסח החדש נכתב: "יש להבחין בין עלילה לבין מסירת אמרה כוזבת או סותרת שאינה מגעת לכדי עלילה.

ככלל, התעורר חשד לכך שאדם העליל עלילת שווא נגד אחר בקשר עם עבירה פלילית, יעביר תובע את העניין לחקירת משטרה".

לעומת זאת, אם מדובר "רק" בכוונה להטעות אך לא בהקשר של עבירה פלילית, תהיה הנטייה להפנות את העניין לחקירה, בכפוף לתנאים הללו:

הכזב ניתן ע"י העד באופן מודע.

הכזב נוגע "בליבת בעניין" והיה בו פוטנציאל להשפיע על התהליך.

הכזב התגלה "בשל גורם חיצוני" ולא בשל כך שהעד חזר בו באופן רצוני, כביטוי של חרטה.

סעיף 11 בהנחיה בנוסח החדש קובע: "ככל שהאמרה גרמה בפועל או הייתה בעלת פוטנציאל לגרום נזק חמור לחשוד, לנאשם או לאדם אחר, או לאינטרסים ציבוריים, תגבר הנטייה להורות על פתיחה בחקירה. כך למשל, אם תלונת שווא גרמה למעצר החשוד, להרחקתו מילדיו או להטלת כל הגבלה ממשית אחרת עליו שהסתברה להיות בדיעבד בלתי מוצדקת תגבר הנטייה להורות על פתיחה בחקירה."

המדיניות המוטה של הפרקליטות בכל הקשור לתלונות נשים נגד גברים מאפשרת לאורך שנים ארוכות שימוש טקטי בתלונות כזב נגד גברים במסגרת הליכי גירושין, כאשר הנשים ועורכי דינם יודעים שאינן צפויות להיענש.

פעילים בתחום מצפים כי ההנחיה בנוסחה החדש תוביל להעמדה לדין וענישה מחמירה של נשים מעלילות ובכך תצמצם עד מאוד תופעה זו. סעיף 11 מבהיר כי הפרקליטות לא תשלים עוד עם ניתוקם של הורים מילדיהם באמצעות עלילות שונות.