המדריך המלא לעובד ולמעסיק בחג הפסח

הנה כל מה שחשוב לדעת בנוגע לסדרי העבודה והזכות לשכר בחגים.

עו"ד יעל דולב , י"ב בניסן תשע"ו

עו"ד יעל דולב
עו"ד יעל דולב
צילום: יח"צ

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, אנו מבקשים להזכיר את כל מה שחשוב לדעת בנוגע לסדרי העבודה והזכות לשכר בחגים.

חשוב לציין כי הכללים המפורטים הם בהתאם לחוק ולצווי ההרחבה הכלליים במשק, כאשר במקומות עבודה ספציפיים יתכנו זכויות שונות, מכח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ענפיים, או נהגים שונים המקובלים במקום העבודה לאורך השנים.

מאמר זה יתייחס לחג הפסח, אולם הכתוב בו רלוונטי בשינויים המתבקשים, לכלל החגים במשק:

מה קורה בערב החג?

על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, יום העבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות (ותשלום גמול שעות נוספות מעבר לכך).

ומה קורה בחג עצמו?

עובד עם ותק של 3 חודשים במקום העבודה, שעבד יום לפני ויום אחרי החג (למעט היעדרות המוסכמת על ההנהלה), יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור ימי החג, כפי שמפורטים בהמשך.

אולם עובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין ימי חג החלים בשבת.

עובד חודשי, קרי עובד שמשכורתו משולמת על בסיס חודש שלם ולא על פי ימי עבודה, לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג.

אם החג חל ביום הפנוי של העובד (לדוגמא - עובד שאינו נוהג לעבוד בימי שישי), למשל בפסח הקרוב החג הראשון חל ביום שבת והחג השני ביום שישי, אין הלכה ברורה בעניין ולכן נראה שהמעסיק יכול לא לשלם לעובד בגין יום חג, שכן העובד לא היה אמור לעבוד ממילא.

אם העובד עבד בחג שלא מתוך בחירה (למשל בעבודות ביטחוניות או רפואיות שחיוניות להצלת חיים)?

העובד יהיה זכאי לשכר עבודה רגיל + 150% משכרו הרגיל, ובסך הכל 250%. גמול זה לא כולל גמול שעות נוספות שיתווסף אם העובד עבד בחג שעות נוספות.

ומה דינו של חול המועד?

ככלל, דינו של חול המועד הוא כיום עבודה רגיל ואין התייחסות מיוחדת למספר שעות העבודה או לתמורה בגינן. לכן, אם העובד יצא לחופשה במהלך חול המועד פסח, המעסיק זכאי לנכות מיתרת החופשה ימי חופשה מלאים.

אך אם חל במקום העבודה מקור אחר (למשל, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג) תחול ההוראה המיטיבה יותר עם העובד.

חופשה מרוכזת בחגים

במקומות עבודה מסוימים, נהוג לצאת לחופשה מרוכזת בתקופת החגים, על חשבון החופשה השנתית. אין מניעה להוציא עובדים לחופשה מרוכזת ובלבד שלחופשה בת שבוע ויותר ניתנה הודעה מוקדמת של לפחות שבועיים מראש.

בתיקון שבוצע בחוק חופשה שנתית במאי 2010 ניתנה לעובד אפשרות לנצל את ימי חופשתו באחד מימי הבחירה הבאים: ערב ראש השנה, צום גדליה, ערב יום הכיפורים, ערב חג הסוכות, והושענה רבה. 

מהם ימי החג היהודיים המוגדרים בישראל ?

המונח "חג" מוגדר בהתאם למצוות הדת, קרי ממועד כניסת החג ועד ליציאתו.

בפקודת סדרי השלטון והמשפט מוכרים 9 ימי חג בשנה לעובדים יהודים:

2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

מי שאינו יהודי זכאי לקבל במקומם ימי חג על פי דתו (למשל: נוצרי, מוסלמי), והיעדרותו בימי החג היהודיים תיזקף על חשבון ימי החופשה השנתית.

לסיכום, נדגיש שכל מה שנכתב מתייחס לחובת התשלום על פי חוק, וכמובן שבאפשרות העובד והמעסיק להגיע להסכמות מעבר לחובות האמורות לעיל, וזאת בתנאי שהכללים שפורטו לא ייפגעו.

עו"ד יעל דולב היא שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין GKH