שירות דיגיטלי - גם לחרדים

עמדת 'ממשל זמין' שנחנכה בבית שמש הינה חלק משורה של עמדות שירות דיגיטליות שייחנכו בזמן הקרוב בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

מיכל לוי , א' באייר תשע"ו

שירות דיגיטלי - גם לחרדים -ערוץ 7
חנוכת העמדה בבית שמש
Photo by Yaakov Lederman/Flash90

בהתאם לתוכנית האסטרטגית שקידם יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ אורי מקלב עם הנהלת 'ממשל זמין' במשרד ראש הממשלה, נחנכה בבית שמש עמדת ממשל זמין שתיתן שירות לציבור.

עמדת המידע נחנכה במתנ"ס 'גוונים' ברמת בית שמש, בשיתוף הממונה על המתנ"סים בעיר.

בתקופה הקרובה ייחנכו שורה של עמדות שירות דיגיטליות בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, בהתאם לסיכום בין ח"כ מקלב לראש רשות התקשוב הממשלתית יאיר פראנק ומנהל פרויקט 'ממשל זמין' אופיר בן אבי.

עמדות השירות של מערך 'ממשל זמין' מאפשרות לציבור לבצע מגוון פעולות במשרדי הממשלה, כמו בירור זכאות להטבות, מילוי טפסים, ביצוע תשלומים וקבלת אישורים, ללא בירוקרטיה מיותרת ובלא לעמוד בתור.

העמדות צפויות לשפר את השירות לתושבים ואת זמינות משרדי הממשלה. כמו כן עמדות השירות מאפשרות מתן שירותים גם מעבר לשעות קבלת הקהל, וכן מתן שירותים של המשרד במקומות שאין בהם לשכות קבלת קהל.

"העמדות הללו ימנעו ביטול תורה רב, שכן יש בהן חיסכון רב של זמן, טרחה והוצאות כספיות מיותרות", אמר מקלב וציין כי "ככל שהשימוש בעמדות הללו יגדל על ידי הציבור ובתמיכת- נציגי הציבור, כך נרחיב את הפריסה שלהם בכל רחבי הארץ".