שאלת השבוע: לעודד או לרסן?

לעודד התבטאויות של בכירי צה"ל בנושאים שנויים במחלוקת או לרסן אותן? ענו לשאלת השבוע, תשובות נבחרות יפורסמו בעיתון "בשבע".

ערוץ 7 , ח' באייר תשע"ו

שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

האם יש לעודד או לרסן התבטאויות פומביות של בכירי צה"ל בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב של עיתון ''בשבע''.

ענו לשאלה באמצעות כפתור "כתוב תגובה"