להגיע אל מעבר

ל"ג בעומר איננו מוזכר בשום מקום בתורה ובנביאים ובכתובים ובמשנה ובתוספתא ובבבלי ובירושלמי. אז מהו סוד כוחו?

הרב המקובל יעקב עדס-'עולם קטן' , י"ד באייר תשע"ו

להגיע אל מעבר       -ערוץ 7
ל"ג בעומר
הלל מאיר

פרק א – החיפוש אחר העל טבעי

א. רבים רוצים להבין את סודו של ל"ג בעומר אשר יש פלא בעניינו: זהו יום חג שלא מוזכר בשום מקום בתורה ובנביאים ובכתובים ובמשנה ובתוספתא ובבבלי ובירושלמי, ובכל אופן הפך מבחינות מסוימות להיות חג החגים אצל אנשים רבים מאוד. ולא רק אצל ילדים קטנים או אצל אלו שמחפשים דווקא את מה שלא כתוב, אלא קדושי עליון מדורי דורות הפליאו במעלתו של יום זה. בנוסף, יום זה נכנס בצורה מאוד חזקה להרבה מאוד שכבות באוכלוסייה וצריך להבין מהיכן הכוח הזה מגיע.
באופן מעשי כיצד עושים זאת? התשובה: ישתדל האדם שיהיה כמה שיותר פעמים מרוכז בצורה מאוד חזקה בשעת הלימוד או בשעת התפילה. וחשוב ביותר לזה שהלימוד והתפילה האלו יהיו מתוך ידיעה ברורה שהם צינורות המחברים את נשמתו אל ה' יתברך, וכן הלימוד והתפילה הם צינורות להביא הארה רוחנית מה' יתברך אל נשמתו

ב. התשובה לשאלה נמצאת בתשובה לשאלה אחרת. כשהתחלתי לעסוק בקירוב רחוקים ביררתי במצוות רבותיי מהו הדבר היותר מבוקש שיש בציבור בארץ ובעולם. התעניינתי אצל מומחי תקשורת במגזרים רבים מה העניינים שלהם יש את מספר המאזינים והצופים הרב ביותר בעולם, וכולם ללא יוצא מן הכלל השיבו את אותה תשובה ורובם אף בלא צורך לחשוב. וזו תשובתם: תכניות העוסקות בכוחות העל-טבעיים, ורק צריך שהתכנית באמת תיגע בזה באופן רציני או שלכל הפחות מצליחים לרמות את המאזינים שבאמת עוסקים בתכנית בצורה רצינית בעניין.

ג. בליל כ"ט בטבת תשס"ו נפטר המקובל הקדוש רבי יצחק כדורי זצ"ל בבית החולים ביקור חולים בירושלים. כשנסענו ברכב עם המנוח לכיוון ישיבתו נחלת יצחק, ששם נעשתה הטהרה ומשם יצאה ההלוויה, סיפר איש ציבור בכיר מאוד שהיה ברכב שבשבועות האחרונים לחייו, שבהם היה הרב בבית חולים ומצבו פורסם לרבים, התקיימו אצל אומות העולם ברחבי כדור הארץ המוני תכניות רדיו וטלוויזיה שעסקו בעדויות של מאזינים בשידור חי על מה שידוע להם מעשי פלאות שנעשו דרכו.

ד. מכונים ללימוד קבלה בארצות רבות מושכים אליהם ציבורי ענק. בין המשתתפים אנשים מפורסמים רבים, יהודים ונכרים, שהנושא מושך אותם בצורה עזה ביותר, ומהם שמשלמים כסף רב כדי להשיג לעצמם מורה פרטי שלדבריו ולהבנתם הוא מומחה בתחום ויוכל להחכימם בנושא.

ה. יום ל"ג בעומר התקבל בציבור כיום מרכזי בעניין תורת הקבלה וגילויה, והסיבה לכך נעוצה במסורת המפורסמת שזהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, העמוד המרכזי של ספר הזוהר, שהוא ספר בסיסי ביותר בעניין הכוחות העל-טבעיים.  בפרשת האזינו בזוהר כתוב שיום פטירתו היה יום עצום של גילוי סודות התורה והתגלות אורות רוחניים עצומים ונשמות הצדיקים ומלאכים, והמסורת מלמדת שבכל שנה בתאריך זה חוזרת ובאה איזו הארה מאותה הבחינה, וזה השורש העיקרי שעומד מאחורי כל סודו של היום הזה.

פרק ב – כל אדם מישראל יכול

א. לכן כהכנה ליום זה כדאי להביא כמה דברים בעניין מרכזי מאוד מענייני הכוחות העל-טבעיים והאורות העליונים, והוא העניין הנקרא עליית נשמה. בדבר זה יש דרגות רבות מאוד, שהעליונות שבהן שייכות בדרך כלל רק ליחידים מופלגים מאוד שקטונתי מלדבר בדברים כאלו. אך יש בזה דבר חשוב שלא ידוע לציבור כל כך. מבואר בספרים הקדושים שיש דרגות מסוימות של עניין זה שאליהן כל אדם מעם ישראל ללא יוצא מן הכלל יכול להגיע בזכות סגולת הנשמה הקדושה שיש לעם ישראל, ככתוב בתורה בפרשת יתרו בפסוקי ההכנה למעמד הר סיני.

ב. המקום שבו כתובים באופן הכי מפורש הדברים השייכים לדברים הנ"ל הוא בחזון אי"ש בספרו אמונה ובטחון פרק א' סעיף ט', אך כדי לקבל מדבריו את התועלת הנזכרת לעיל חשוב מאוד להתבונן היטב בדבריו. לכן תובא כאן לשונו בחלוקה לעשרה סעיפים ועם מעט הסברים כדי שאפשר יהיה ליישם את הדברים למעשה. וכך כתוב שם בחזון אי"ש:

[א] כאשר זכה שׂכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך (כוונתו בצירוף לרגשי דבקות כדלקמן באות ח' ובאות י'), מיד נכנסת בו שמחת גיל אין קץ,

[ב] ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם ה',

[ג] וכל תענוגי בשרים חמקו עברו,

[ד] ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה,

[ה] וכאילו פירשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים.

[ו] ובהעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש.

[ז] כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש,

[ח] וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ביוצרו יתברך.

[ט] הכוח הטמיר הלזה הוא אחד מהכוחות הטמירים שנתן היוצר בנשמת האדם,

[י] וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים ואשר נברא לעבוד את בוראו ולדבקה בו.

עד כאן לשון החזון אי"ש.

ג. תחילה צריך לדעת שכוונת החזון אי"ש בדבריו הנ"ל הוא לדברים על-טבעיים ולא להתרגשות טבעית, ויש לזה הרבה ראיות בדבריו, ומהם מה שכתב בסיום דבריו שהכוח הזה מלמד את האדם עבור מה נברא, ומובן שאם מדובר רק ברגשי התלהבות אין זה יותר ממה שמתלהבים אנשים ממשחק כדורגל; אך גם בלי ראיה, הרבה דברים בלשונו של החזון אי"ש מכריחים שברור שכוונתו לדבר נשגב מאוד (ועל דרך דברי החזון איש בכרך השו"ת סוף סימן י"ז שיש דברים שמעידים על עצמם את קדושתם הנוראה).

ד. השאלה היא איך מבצעים את הדבר המביא לידי קיום דברי החזון איש האלה, והשאלה מתחזקת למעיין בספר החזון אי"ש שם ורואה שכוונתו שכל אדם שמאמין בה' יתברך יכול להגיע לדברים הללו.

ה. התשובה לזה היא על פי מה שכתוב בספר שערי קדושה למהרח"ו, שבשעה שאדם מרכז מחשבתו בתורה או בתפילה, מחשבה זו היא מציאות רוחנית העולה לשמים. וכן מבואר בזוהר בפרשת ויקהל (דף רי"ז ע"א) באריכות לגבי לימוד תורה. וכאן מוסיף החזון אי"ש שפעמים זוכה האדם שיחד עם אותה מחשבה גם חלק מנשמתו עולה לשמים, ושם מקבל הארה רוחנית עצומה הגורמת תענוג נפלא שכדברי החזון אי"ש כל תענוגות עולם כאפס לעומת זה.

ו. ובכן, באופן מעשי כיצד עושים זאת? התשובה: ישתדל האדם שיהיה כמה שיותר פעמים מרוכז בצורה מאוד חזקה בשעת הלימוד או בשעת התפילה. וחשוב ביותר לזה שהלימוד והתפילה האלו יהיו מתוך ידיעה ברורה שהם צינורות המחברים את נשמתו אל ה' יתברך, וכן הלימוד והתפילה הם צינורות להביא הארה רוחנית מה' יתברך אל נשמתו. ואז, פעמים שיזכה האדם לדברים אלו.

ז. ויש להביא כאן נוסח של תפילה עבור לימוד התורה המועילה הרבה לפעול את הדברים הנזכרים בסעיפים הקודמים:

אלוקיי, אתה יוצר הכול, יוצרני בכל עת ומחייני בכל עת, שורש נשמתי וכל חיי

אלוקיי, רצוני להתחבר אליך כל הזמן בכל כוחי

אלוקיי, נתת לנו צינור להתחבר דרכו אליך והוא תורתך הקדושה

אלוקיי, הנני מפיל תחינתי לפניך מהמקום הכי עמוק שבנשמתי,

זכני נא לעסוק בהתלהבות בתורתך הקדושה כל חיי בהתמדה עצומה יומם ולילה

זכני נא להיות דבוק בתורתך הקדושה כל חיי בכל מהותי ובכל לבי

זכני נא להבין היטב את תורתך הקדושה

זכני נא לזכור היטב את תורתך הקדושה.

הצטרפו עכשיו למנויי "מקום בעולם" 

מגזין הנוער של עולם קטן. לדפדוף בגליון לדוגמא לחצו כאן