קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

כרך זה משלים את הסדרה 'תורת עציון' על חמישה חומשי תורה.

תגיות: בשבע 697
הרב יואל קטן , ג' בסיון תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

תורת עציון.

פשטות מתחדשים בפרשיות השבוע. במדבר.

עורכים: ראובן ציגלר, עזרא ביק ויונתן פיינטוך.

ירושלים, ישיבת הר עציון וספרי מגיד-קורן, תשע"ו. 493 עמ'

(6330530‑02)

הוא כולל עשרות פרקי פירוש מאת י"ד כותבים וכותבת אחת, שרובם התפרסמו במשך השנים בבית המדרש הווירטואלי שעל יד ישיבת הר עציון.

קיים גיוון בסגנון ובגישה בין המחברים השונים, כשהמכנה המשתף הוא הרצון להתקרב לפשט הכתוב בדרכים שונות, והתוצאה מגוונת בהתאם.

בפרק הראשון עוסק הרב חנוך וקסמן במטרת המִפקדים שבספר במדבר, ובניגוד לפשט שהמטרה העיקרית שלהם היא ההכנות הצבאיות למלחמת כיבוש הארץ, הוא מוכיח שמדובר בהכנות אלוקיות למסע לארץ ישראל ועבודת ה' המיוחדת שהעם מיועד לה. לפי דבריו עוסק הספר בחלקו הראשון בשנה השנייה, ובחלקו השני בשנה הארבעים, בדרך הגיוס של עם שלם והפיכתו לקבוצה שהולכת אחר ה', כשכל ההכנות הנפשיות והרוחניות והארגוניות שכוונו לכיבוש ארץ ישראל בתוך חודשים ספורים ומתוארות בחלק הראשון של הספר – ירדו לטמיון בעקבות חטא המרגלים, ונדחו למעשה ב‑38 שנים. גם זהו חלק מהשיעור האלוקי שניתן לעם ישראל.

*****

השבה משדי מואב.

סיפורה של מגילת רות.

נעם ונגרובר.

ירושלים, תשע"ו. 151 עמ'

(3058787‑054)

הרב ונגרובר, אברך בישיבת 'הר המור', הולך בדרכו של מרן הראי"ה זצ"ל ומשתדל לפרש את הכתוב כשהוא עוקב אחרי הפשט, אך פירושו אחוז ברזי התורה ובמקורות הרוחניים של דברי הנבואה. כך צעד אחד צעד הוא עובר עם הלומד בדרך הארוכה שעשתה רות אל עמה ואל אלוקיה.

בהקדמה הוא מרחיב בעניין תרומתם של גרי הצדק לעם ישראל, ומצביע על הגרים, מיתרו והלאה, שעמדו לצדו של עם ישראל בצומתי הכרעה חשובים. הוא משווה את הייאוש של אלימלך ובניו בתקופת השופטים לתקופות אחרות שבהן מנהיגים מיואשים לא השכילו לחוש בכוחו של העם, שמקשיב לקולו הפנימי וממשיך לצעוד לעבר הגאולה השלמה...

*****

בנתיב החלב.

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב.

גיליון ו.

עורך: הרב זאב וייטמן.

רמת השרון, תנובה, תשע"ו. 105 עמ'

(zeevw@tnuva.co.il)

נוסף לכל פעליו בקונצרן הענקי והחשוב הזה, מכהן הרב וייטמן גם כראש ועדת המהדרין של תנובה, שחברים בה עוד חמישה תלמידי חכמים ושני מומחים לכשרות. בכל שנה מתקיים כנס תורני של ועדת המהדרין ובו מובאים חידושים ודיונים בענייני כשרות אקטואליים, והדברים מתומללים ונערכים לתועלת הציבור.

כעשרים מאמרים בחוברת, כמה עוסקים בדיני חלב נוכרים בימינו – עם סברות להקל וסברות להחמיר, אחרים במעמדו ההלכתי של פיקוח המסתמך על מצלמות, בחומרות וקולות חדשות בפסח ועוד.

החוברת פותחת בהספד קצר על הרב חיים קאהן ז"ל, משגיח למופת שנפטר בפתאומיות; מתברר שנוסף להשגחה המוקפדת הוא הפך לעמוד התווך התורני וההלכתי במחלבה שבה השגיח, וקידש שם שמיים ברבים.

wso.shaalvim@gmail.com