אליחי (שם בדוי), אברך חרדי כבן 40, אב לשישה ילדים, חי במחתרת ובמנותק מילדיו לאחר שעבר מסכת ייסורים קשה, שכללה שמונה חודשי מאסר, ואשר החלה כאשר חשד באשתו בבגידה.

מאחורי אליחי התייצב הרב אהרן פלדמן הידוע, ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארה"ב, ראש ישיבת נר ישראל בבולטימור, ובנו, יחיאל פלדמן, אשר מאמינים בו ומספרים את סיפורו במכתב פתוח החתום על ידם בשם ועד הפעולה למען אליחי.

אנו נביא רק את מקצת הדברים, וללא פרטים מזהים הכלולים במכתב.

הקשר האסור

אליחי היה אברך ומלמד בחיידר בצפון הארץ כאשר הגיעו אליו שמועות ועדויות אודות קשריה של אשתו עם איש מסויים, אשר לו קשרים עם העירייה המקומית ועם המשטרה. אליחי מגיע אל אשתו של אותו איש, אשר מאשרת את הדברים ואף מציגה בפני אליחי ראיות מוצקות לגבי הקשר האסור.

כאשר אליחי המזועזע מטיח באשתו אמירות קשות, זו מחליטה כי "ההגנה הטובה ביותר היא המתקפה" ומזהירה את אליחי: "חכה, חכה, אתה תשלם על המשפטים הללו ביוקר. ואכן מכאן הכל עלה לו ביוקר מבחיל!", כותב ועד הפעולה.

בינואר 2015 הגישה נגד בעלה אליחי בקשה לצו הגנה – כלומר, הרחקה מהבית והילדים – כאשר כל טענותיה כלפיו הם כי הוא פוגע בה מילולית. בית המשפט נעתר חלקית ומורה על הגבלת הקשר בין בני הזוג ועל הסדר לראיית הילדים.

הרחקה

באחד מהימים, אליחי מאחר לראות את הילדים בזמן שהוקצב לו בכשעה, מכיוון שהיה בפגישה עם רבו של הילד בחיידר. הוא מנסה לאתר את הילדים, וכשנודע לו כי הילדים נמצאים אצל אשתו במקום עבודתה, אומרת לו אשתו לבוא למקום עבודתה ולפגוש אותם שם.

כשהוא מגיע כפי בקשתה בכדי לפגוש את הילדים, מיד היא מתלוננת במשטרה נגד בעלה שלטענתה הפר את הוראת השופט כלפי הסדרי הראייה. בעקבות התלונה הוא נעצר במעצר בית רחוק מהעיר לשבועיים, ולאחריהם הוא מורחק מהעיר עד לירושלים.

"כך הוא שוהה במשך חודשים רבים במחסן טחוב, רחוק מילדיו, כאוב ומתגעגע", כתוב במכתבם של חברי ועד הפעולה, "כשבהמשך הוא נמצא 24 שעות ביממה בכולל של הרב אתאלי ברמות ברח' רוזנטל, שם הוא לומד בהתמדה רבה, למרות מצבו הקשה, אוכל מצדקה שחברי הכולל מארגנים לו, וישן שם על גבי לוח עץ שביום הוא מתקפל לקיר ובערב הוא נפתח לצורך שינה". נציין כי אליחי ישן למעשה ב"עזרת הנשים" של בית הכנסת.

כתב אישום מזויף

בחודש יולי 2015 האישה ועורך דינה הגישו תביעות ממון עבור מזונות בבית משפט, ואז, בהפסקה בדיון בבית המשפט אמר העו"ד לאליחי, "בוא תן גט כתובה ומזונות ונגמור עם הבעיות". אליחי ענה לעו"ד כי אם בכפר ממנו בא, אישה הייתה עושה לבעלה את מה שאשתו עשתה לו, לא היו נותנים לה גט ומזונות אלא היו נוקמים בה. "טרם סיים את דבריו, ותוך כדי דיבור, ניגש העו"ד הערבי אל השופט והצהיר בעדות של עו"ד, כי ר' אליחי איים ברצח על אשתו (בוגדתו)!!!"

האיש ועורך דינה שאינם מסתפקים בזאת הגדילו לעשות והגישו כתב אישום מזויף לבית המשפט, כתימוכין לטענתם שהוא איים על אשתו ברצח.

כתב האישום מראה כביכול שאליחי הואשם בעבר בניסיון לתקוף את אשתו אך מדובר למעשה בכתב אישום שהוגש נגד אדם אחר ששמו צחי, ואילו שמו המלא של אליחי שורבב באמצעות מעבד תמלילים בין שמו הפרטי ושם משפחתו של הנאשם המקורי.

על פי כתב האישום, לאחר שישבו בבית "קפה קפה" בתל אביב (זאת, כשר' אליחי לא היה בחייו בבית קפה בעיר מגוריו, וקל וחומר לא בתל אביב...) ולאחר שהתעורר ויכוח ביניהם, רץ למטבח בית הקפה, לקח מחבת ממתכת יצוקה ורדף אחרי אשתו להכות בראשה.

באופן תמוה, "בית המשפט קיבל את המסמך שהוגש כתימוכין לראיית מסוכנותו הפלילית של אליחי מבלי לבדוק בצורה הבסיסית ביותר את אותנטיות המסמך ואמינותו".

מאסר

האישה אף הגישה נגד בעלה תלונה לפיה אליחי איים לדקור אותה. בעקבות תלונתה, מוציא השופט צו מעצר עד תום ההליכים כנגד אליחי, ומה"כולל" בשכונת רמות בירושלים, שם למד תורה כל הזמן, ישן ואכל מצדקה, הובל לבית הכלא "צלמון" שבצפון, יחד עם רוצחים ופושעים.

תוך כדי כך, בית המשפט לענייני משפחה נענה בקלות לכל דרישותיו של עורך הדין של האישה ומורה על מכירת דירת מגוריו של אליחי על ידי מכרז אצל כונס נכסים, כאשר התמורה תינתן מחציתה ישירות לאישה ואילו המחצית הנותרת תעוקל לטובתה.

במכרז על הדירה, זכה אברך אחר מאותה עיר צפונית. "הפעלנו לחצים דרך רבני הקהילה שלו ולבסוף לא רק שהחזיר לאברך את הדירה אלא עוד הוסיף והלווה לו 50,000 ש"ח למשך חודש ימים כשאנו חותמים לו ערבות בפני עו"ד על החזר חוב זה, ואכן לפני מס' ימים הוצאנו מכיסנו סכום של 50.000 ש"ח מכספים שחסכנו לנישואי ילדינו, בכדי לעמוד בערבות שחתמנו לאברך צדיק זה, כשעדיין נשארנו חייבים 50.000 ש"ח נוספים לאברך נוסף מוועד הפעולה שגם הלווה לו 50.000 ש"ח", כתבו חברי ועד הפעולה.

עורך הדין לא עונה

מבין חומות הכלא אליחי זועק מרה על העוול נגדו, ובמשך 50 יום מתקשר שוב ושוב אל העו"ד שמינתה עבורו המדינה אבל העו"ד לא טורח לענות לטלפון.

"עורך דינו הערבי של אליחי מהסנגוריה הציבורית שהתנהל בצורה חובבנית בהליך הפלילי פוטר על ידינו מיידית, ובהמלצת חבר כנסת הרב מקלב שליט"א ממפלגת 'דגל התורה' לקחנו את עו"ד הפלילי הרב משה מורגנשטרן מבני ברק וראש וועד הפעולה הרב יחיאל פלדמן לוקח על עצמו התחייבויות ענק למימון המאבק המשפטי לבלימת חגיגות העוול וחשיפת האמת", נכתב.

לאחר שאליחי ישב שמונה חודשים בכלא הגיע תאריך הדיון בבית המשפט לחקירת סיפור הכתב האישום המזויף אולם אשתו של אליחי כלל לא הגיעה לדיון. השופטת כפתה על אליחי הסדר טיעון כואב שעל פיו הוא מודה כי התבטא באופן שמשתמע ממנו איום מרומז כנגד אשתו, ומאידך השופטת מורה על שחרורו המיידי.

מייד עם שחרורו קיבל אליחי דרישה לתשלום סך מצטבר של יותר מ-120,000 ש"ח, בגין מזונות שלא שילם בעת ששהה בכלא, עבור הילדים שמהם הוא מנותק.

'כמו מחבל שמסתתר'

"עורך דינו החדש של אליחי, ר' יואב נדב מצפת, שנחשף לכמויות הרוע והשחיתות נגד אליחי, החליט לצאת למאבק משפטי רחב היקף באמצעות הגשת ערעור בפני ערכאה עליונה ושם לחשוף את כל הפשעים ולהוציא את הצדק לאור ולצאת משלב מיגננה, לצד התקפה ובקשת פיצויים".

הוא הגיש דרישה נחרצת ומיידית ממשטרת ישראל לחקור את האישה ועורך דינה על פיברוק כתב האישום המזוייף, ואכן בעקבות דרישתו האישה נחקרה במשטרה וקיים נגדה תיק חקירה רשמי.

"לאחר שכבר נפתח תיק חקירה נגד האשה", הסביר לנו יחיאל פלדמן, "המשטרה שביקשה שאליחי יגיע להתלונן, תוך כדי שהיא מחפשת אותו בכל הארץ כאילו היה איזה מחבל מסתתר, בגלל צו מאסר שהוצא לו משום שלא שילם את המזונות, מכיוון שאין לו מאין לשלם, והאישה מכרה את כל כלי עבודתו, בשווי 50.000 ש"ח, בשקלים בודדים.

התיק נגד האישה ייסגר?

פלדמן הנסער הסביר: "המשטרה רוצה לסגור את תיק החקירה נגד האשה שטוענת את הבדיחה העצובה כי אליחי זייף את כתב האישום המזוייף ולא היא... כנראה שעשה את זה בכדי שיסכימו לקבל אותו לכלא... והמשטרה אמרה שאם הוא בעצמו לא יבוא להתלונן ולהיחקר במשטרה בימים הקרובים, ייסגר התיק נגד הזיוף של האשה... וכמובן שאליחי לא מוכן לבוא, כי ברגע שהוא יבוא להתלונן, יעצרו אותו מייד לשבעה ימים לפחות על מזונות שאין לו ממה לשלם!"

חברי ועד הפעולה למען אליחי מדווחים כי בשיחות טלפוניות שהיא יוזמת אליהם, האישה מאיימת עליהם במילים קשות במטרה להרתיעם מלסייע לבעלה ואף הגישה תלונה שקרית במשטרה נגד אחד מהם שכביכול איים עליה.

"כל הנכתב כאן ואף הרבה יותר מהכתוב בקצרה כאן, מגובה אצלנו בהקלטות, פרוטוקולי בית המשפט, וכו', שחור על גבי לבן, ונשמח לשלוח לכם ע"פ בקשתכם", כותבים חברי ועד הפעולה.