הסכם קיבוצי ראשון ב''הפניקס''

ההסכם יוביל לשיפור של ממש בתנאי העובדים ויכלול בין היתר תוספות שכר ומענקים ושיפור משמעותי בתנאי הרווחה בחברה.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"ט בסיון תשע"ו

הסכם קיבוצי ראשון ב''הפניקס''-ערוץ 7
אבי ניסנקורן
צילום: אורן כהן, דוברות ההסתדרות

ההסתדרות והנהלת חברת הביטוח הפניקס חתמו היום (ג') על הסכם קיבוצי ראשון והיסטורי בחברה, הרביעי במספר בענף הביטוח לאחר הסכמים קודמים שנחתמו בכלל, במגדל וב-AIG.

החתימה על ההסכם מהווה את סיומו של מו"מ אינטנסיבי וממושך בין הצדדים, שמתנהל מאז התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים כ-2,700 עובדי הפניקס.

תוקפו של ההסכם הוא מ-1 בינואר 2016 ועד לסוף 2018, והוא כולל תוספות שכר משמעותיות לעובדי החברה, שיגיעו במהלך שלוש שנות ההסכם לגובה ממוצע של כ-12%. לצד זאת ההסכם מסדיר מתן בונוס שנתי בגובה של עד 2.7 משכורות לעובד.

גובה הבונוס ייגזר ממידת העמידה ברווחים של החברה, ובהנחה שרווחיה יהיו לפחות 70% מהיעד השנתי.

בנוסף לכך, בסמוך למועד החתימה ישולמו לעובדים הבונוסים לשנת 2014 ו-2015, בגובה ממוצע של עד אלפי שקלים לעובד. במקביל, עם החתימה על ההסכם יקבלו העובדים מענקים, ביניהם מענק חתימה, שיגיעו גם הם עד לגובה של אלפי שקלים לעובד, בהתאם לוותק.

עם השלמתה של מכירה עתידית של הפניקס, העובדים יזכו למענק כספי נוסף. ההסכם קובע כי עובדי מוקדי השירות והמכירות יהיו זכאים בתקופת ההסכם להעלאת שכרם השעתי באופן הדרגתי, בשיעור של 10%-15%, בהתאם לוותק.

שכר המינימום בחברה יועלה ל-5,300 שקל בחודש רטרואקטיבית מחודש מרץ 2016. יודגש כי זוהי למעשה הקדמה של הפעימה הרביעית בתהליך העלאת שכר המינימום במשק שיזמה ההסתדרות.

עובדים חדשים בהפניקס יקבלו מעמד של קביעות בתוך שלוש שנים. כחלק מההסכם, מאות עובדים יקבלו קביעות באופן מיידי. ההסכם מסדיר גם מתן קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות.

באופן חסר תקדים בענף, תקציב הרווחה שתקדיש הנהלת הפניקס לטובת עובדיה יעמוד בתקופת ההסכם על סכום של למעלה מ-51 מיליון שקל. בשנים בהן תעמוד החברה ביעד הרווחים, אף יוגדל תקציב הרווחה ב-2 מיליון שקל נוספים בכל שנה.

בסעיף ההפרשות לקרן השתלמות ופנסיה, הוסכם כי לעובדים חדשים תיפתח קרן השתלמות החל מתום השנה הראשונה להעסקה, כאשר ההפרשות אליה יהיו 2.5% ע"ח העובד ו-2.5% המעסיק. עם קבלת קביעות יועלה שיעור הפרשת המעסיק ל-7.5%.

למרבית העובדים הקיימים, שלהם כבר קיימת קרן השתלמות, תוגדל הפרשת המעסיק עם החתימה באופן הדרגתי במהלך ההסכם עד ל-7.5%. ההפרשות לביטוחי מנהלים קיימים יושוו להפרשות לקרנות הפנסיה.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים כי עובדים בעלי ותק של 5-10 שנים יקבלו יום הבראה נוסף מעבר לקבוע בצו ההרחבה, ועובדים בעלי 10 שנות ותק ומעלה יהיו זכאים ל-2 ימי הבראה נוספים – ועד לתקרה של 15 ימים.

החברה תממן לעובדיה שהינם עורכי דין, רואי חשבון, יועצים פנסיוניים וכדומה, את תשלום אגרת המקצוע השנתית. בנוסף לכך החברה תשתתף מדי חודש בעלות ביטוח בריאות לעובדיה.

כחלק מההסכם נקבע כי עובדים שהינם הורים לילד עד גיל 5, יקבלו מדי חודש 130 שקל עבור כל ילד בגין השתתפות בהוצאה על מעונות וגנים. עובדים קבועים שלהם ילדים בגיל 5-12 יקבלו מדי חודש יולי 650 שקל לילד בגין קייטנות.

לבסוף, ובין היתר, ההסכם מסדיר מנגנונים שונים הנותנים משקל לוועד העובדים ולהסתדרות בכל הקשור לסיום עבודתם של עובדים בחברה.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, מסר עם החתימה על ההסכם: "אני מברך את ועד העובדים ואת ההנהלה על כך שהצליחו בסופו של דבר לגשר על הפערים ולייצר מציאות חדשה וטובה יותר עבור כלל עובדי הפניקס ועבור החברה עצמה, ומביאה לכדי ביטוי את הערכת החברה לעובדיה''.

יו"ר ועד עובדי הפניקס, אורנה ביטון, אמרה כי "בסופה של תקופה ארוכה ומלאת התרחשויות אני מאושרת שהגענו להסכם קיבוצי ראשון בחברה המביא עמו בשורה אמיתית לעובדים ולעתידה של הפניקס''.